Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu

ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu
ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń     
Tel. 83-375-41-50  
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny otwarcia: pn - pt. godz. 7.30 -  15.30  

2024


PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE Z KRÓTKIM TERMINEM
ZAPROSZAMY OD GODZ. 9:00
14.06.2024 r. (pt.) - w większych ilościach papryka, pomidory koktajlowe luzem, pieczywo, warzywa sezonoweW ramach współpracy
z Bankiem Żywności w Lublinie pozyskujemy produkty żywnościowe
z krótkim terminem ważności z pobliskich marketów.
Nie jest to systematyczna pomoc, ale chcemy dotrzeć do osób w szczególnej potrzebie.
Wśród dystrybuowanych produktów znajdują się najczęściej warzywa i owoce, pieczywo, czasem nabiał lub inne produkty spożywcze.

W przypadku większej ilości produktów danego dnia informacja taka będzie umieszczana na stronie internetowej Ośrodka.

Zapraszamy do siedziby GOPS od godz. 9:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 83-375-41-50 "CIUCH W RUCH" -WYMIANA ODZIEŻY

 
"Ciuch w ruch", zrób porządek w szafie przed nadchodzącym sezonem. Daj ubraniom drugie życie…

W Twojej szafie zalegają całkiem fajne ubrania, z którymi chcesz się pożegnać ale nie wiesz jak? A może po prostu chcesz przekazać coś w dobre ręce? Zapraszamy osoby chętne skorzystać z bezpłatnej wymiany ubrań. Jest to wymiana obustronna.
A oto, szczegó
ły naszej wymiany:
1. Przynosicie czyste ubrania na wymian
ę a my wieszamy je na przygotowanym przez nas wieszaku.
2. Je
śli możecie przynieście wieszaki ze sobą.
3. Wymiana dotyczy ubra
ń damskich, męskich
i dla dzieci.
4. Zastrzegamy mo
żliwość przeprowadzenia lekkiej selekcji ubrań – muszą one być w dobrym stanie, tak byście sami mieli je ochotę jeszcze nosić (i się tego nie wstydzić).
5. Przez ca
ły czas trwania akcji kolejne osoby donoszą ubrania, a Wy spośród nich przez cały czas trwania akcji możecie wybierać te, które chcecie wziąć ze sobą i je zabrać.
6. Nie pilnujemy ilo
ściowo sprawiedliwych wymian, ale liczymy na to, że za 1 rzecz nie weźmiecie całej walizki innych do domu. Chodzi o to, by każdy miał szansę znaleźć coś dla siebie.


WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Zachęcamy osoby potrzebujące wsparcia w postaci sprzętu rehabilitacyjnego do zgłoszenia się do OPS. 
 
Więcej szczegółów pod linkiem:
sprzęt rehabilitacyjnyNIECZYNNE
Informujemy, że dnia 02.05.2024 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu 
będzie nieczynny. DODATEK OSŁONOWY
PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO UPŁYWA 30 KWIETNIA  2024 R. 
Wnioski przyjmowane są na I pietrze Urzędu Gminy, w siedzibie GOPS w środy, czwartki i piątki w godz. 7:30 -15:30.ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Gmina Kodeń przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r.
Pozyskano środki w wysokości 99 743,76 zł na realizację programu.
Celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w związku z przyjętym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r.DODATEK OSŁONOWY
Wnioski przyjmowane są na I piętrze Urzędu Gminy (GOPS) 
w środy, czwartki i piątki.Dofinansowanie w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, że dnia 22 grudnia 2023 r.  Gmina Kodeń podpisała z Wojewodą Lubelskim umowę na przyjęcie dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy
na rok 2023.

Głównym celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny
w systemie wspierania rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”.
W ramach programu Gmina Kodeń otrzymała 1 000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego Gminy w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny , realizowanego na zasadach i w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”
 

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wynosi: 1 000,00 zł

Koszt całkowity zadania wynosi:  1 289,42 zł

DODATEK OSŁONOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, że ponownie będzie realizował zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego mieszkańcom Gminy Kodeń.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będzie można złożyć:
 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • osobiście w pokoju nr 16 znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Kodeń na pierwszym piętrze w środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30.
Informujemy, że na dzień 02.01.2024 r. nie zostało jeszcze opublikowane rozporządzenie w sprawie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na 2024 r. Druk wniosku o dodatek osłonowy zostanie udostępniony Państwu niezwłocznie po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw.
Dodatek osłonowy przysługuje:
 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące),
 3. w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2022 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.
Dodatek osłonowy wyniesie :
 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wyniesie:
 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego,
informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

NOWE ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. Ust. z 2023 r.  poz. 1429) osobom z niepełnosprawnością w 2024 roku będzie przysługiwało nowe świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia i dodatkowo uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 pkt), wydaną przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (tj. orzeczeniem o przyznanym jej stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem o niezdolności do pracy i/lub do samodzielnej egzystencji bądź orzeczeniem o inwalidztwie). Nie będzie miał znaczenia moment powstania niepełnosprawności ani rodzaj posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.
Zgodnie z intencją ustawodawcy celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym największą potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.
Wniosek o decyzję z wojewódzkiego zespołu wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem można składać od 3 stycznia 2024 r.  na wzorach druków, które zostaną określone w drodze rozporządzenia (publikowanego w Dzienniku Ustaw) przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Powyższe 2 wzory druków są dostępne w załącznikach.
W 2024 roku świadczenie wypłacane będzie tylko osobom z niepełnosprawnością, u których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 85-100 punktów.
Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:
 

Pracownik Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15 lub pod nr telefonu 81 740 66 50.

Wypełniony wniosek wraz z kwestianoriuszem prosimy wysyłać na adres:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bazylianówka 46
20-144 Lublin

 

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ KROK PO KROKU 


 

Aby uzyskać prawo do świadczenia wspierającego, wniosek należy złożyć  do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • platformę PUE ZUS, 
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia, 
 • bankowość elektroniczną.
Od 1 stycznia 2024 r., wnioski o świadczenie wspierające przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 2023BEZPŁATNA REHABILITACJA DOMOWA DLA OSÓB ZE ZNACZNYM ORZECZENIENIM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Przekazujemy Państwu informację o możliwości skorzystania z rehabilitacji finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w wymiarze 80  dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest 5 zabiegów dziennie. Skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych - Zespół Rehabilitacji Domowej (2146) może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę ( rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych).

Więcej informacji pod nr tel. 530 899 070. p. Marlena Brodniewicz; 531 241 973 p. Arleta Iza Zajączkowska
 Habilitas Sp. z o.o.

Lubelski Urzad wojewodzki oraz Narodowy Fundusz Zdrowia zachęcaja do odwiedzenia strony:
PORADNIK PACJENTA, a w nim działu poświęconego POŁOŻNEJ, która pełni ważną rolę w życiu kobiet. 
Zachęcamy do lektury 
Poradnik Pacjenta: W czym pomoże położna i jak ja wybrać?

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) Podprogram 2021 plus, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.
Od dnia 15 maja 2023 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus w wysokości do 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód: 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, – 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

     

PROSIMY MIESZKAŃCOW GMINY KODEŃ O WYPEŁNIENIE ANKIETY

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Kodeń - kwestionariusz ankiety internetowej
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 03 lipca do 16 lipca 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Kodeń.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

Zachęcamy do udziału w badaniu.


KAMPANIA EDUKACYJNA #ROZMAWIAJREAGUJ 
 
Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.
Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

ZESKANUJ KOD QR Z PLAKATU I DOWIEDZ SIĘ WIECEJ O KAMPANII LUB KLIKNIJ W LINK
MOŻESZ POMÓC, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !


Posiłek w szkole i w domu” - wyższe kryterium dochodowe
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, że osoby, których dochód nie przekracza:
 -1552 zł (dla osoby samotnie gospodarującej)
- 1200 zł (dla osoby w rodzinie) 

mogą ubiegać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu o  pomoc w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w szczególności:
- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.


 

SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM DLA RODZICÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu ogłasza nabór chętnych rodziców na cykl spotkań z psychologiem
pt.:„ Komunikacja w rodzinie – by dzieci nas słuchały".
Chętnych rodziców zapraszamy do zapisywania się pod nr telefonu: 83 375 41 50
ZAPRASZAMY !!!!
liczba miejsc ograniczona
 

Rodziny wspierające - ogłoszenie o naborze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.


Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:
 • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocy dzieciom w nauce,
 • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.
Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Aby zostać rodziną wspierającą należy:
 1. Złożyć wniosek w tej sprawie w GOPS w Kodniu (wzór w załączeniu);
 2. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego GOPS w Kodniu;
 3. Uzyskać pozytywną opinię kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. Odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 5. Podpisać umowę, która określa zasady wspierania. 
 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z BEZPŁATNEJ REHABILITACJI
DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 796-990-762
  
 

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo informujemy, 
że w dniu 02.05.2022 r.(wtorek)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu będzie nieczynny.
TERAPEUTA -PSYCHOLOG
Informujemy o bezpłatnych dyżurach psychoterapeuty oraz psychologa.
Prosimy o umawianie spotkań 83-375-41-50 

DYŻURY:
Psychoerapeuta: Aleksander Czop co drugi poniedziałek godz. 12:00-15:00 (GOPS); 15:00- 17:00 (furta klasztorna)

Psycholog: Monika Nowachowicz dwa razy w m-cu g. 9:00-15:00 (GOPS)


POMOC UKRAINIE
Ośrodek przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla osób posiadających statut uchodźcy (zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).
Ponadto jeżeli są osoby chętne udzielić pomocy rzeczowej rodzinom ukraińskim, prosimy o kontakt z OPS w Kodniu.DODATEK OSŁONOWY – informacje

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym  informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu będzie zajmował się obsługą dodatku. Wypełnione wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30
na parterze budynku GOPS w Kodniu przy ul.1 Maja 20, 21-509 Kodeń (wejście pod filarami).

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek
do dnia 31 października 2022 r. 

Więcej o dodatku osłonowym - tutaj

Do pobrania:

1.
WZÓR WNIOSKU
2. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
3. 
POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY


 

 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 291433

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama