JTCLASSBLU 15

Licznik odwiedzin

Odsłon : 206974

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
Mając na uwadze dobro mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kodniu dodatkowo realizuje następujące zadania:

 
przy GOPS działa
KLUB ŚRODOWISKOWY W ZABŁOCIU
Zajecia dla dzieci i młodziezy prowadzone są w każdy pt. w godz. 13:00-18:00 oraz w sb. od 9:00 do 18:00. Serdecznei zapraszamy. 


       
działa również
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Relizując zadania Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (z późn. zm.) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie utworzono w Gminie Kodeń Zespół Interdyscyplinarny. Głównym celem funkcjoowania Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu problemu przemocy, opracowanie strategii działania oraz szukanie nowych rozwiązań. Ważna staje się współpraca z innymi Instytucjami, rozpowszechnianie informacji o osobach, podmiotach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. 

Więcej przydatnych informacji, dokumentów znajda Państwo tutaj...

      

                                                      współpracujemy z
           POLSKIM KOMITETEM POMOCY SPOŁECZNEJ
                              
         Polski Komitet Pomocy Społecznej powstał 15 października 1958 roku. Jest organizacją pozarządową działającą na terytorium Polski. Siedzibą naczelną władz jest Warszawa. Zarząd Gminny PKPS na terenie Gminy Kodeń działa od 40 lat, jako Zarząd Gminny podlega pod Zarząd Okręgowy w Białej Podlaskiej. W ramach współpracy GOPS z PKPS realizujemy następujące zadania:
  • świadczenie usług opiekuńczych
  • pozyskiwanie i wydawanie produktów żywnościowych
  • organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
    Sekretarz Zarządu Okręgowego: Jarosława Semeniuk
Kontakt:
Polski Komitet Pomocy Społecznej Z. O. Biała Podlaska
 Ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska
Tel. 83-343-73-34
 

przy GOPS działa

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została powołana Zarządzeniem nr 48 Wójta Gminy Kodeń z dnia 24 września 2009 roku.
W skład gminnej komisji wchodzą:
Katarzyna Panasiuk  Przewodniczący Komisji
Zbigniew Gwardiak    Zastępca Przewodniczącego
Grażyna Witkowicz      Sekretarz
Jolanta Zajko               Członek
Prokopiuk Elżbieta      Członek
Marek Bukowski          Członek
Radosław Sacewicz   Członek
Ponińska Natalia        Członek
Falkiewicz Agnieszka Członek

Jeżeli chcesz zgłość osobę, u której podejrzewasz problem alkoholowy wypełnij poniższy wniosek i złóż w siedzibie OPS w Kodniu. 

WNIOSEK DO POBRANIA

Uchwała nr XXIX/178/2010 rady Gminy Kodeń z dnia 16 marca 2010 

 

ponadto działa
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE


          Punkt konsultacyjny profilaktyki i uzależnień istnieje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od kilku lat. W ramach działalności  ofiarom przemocy udzielana jest niezbędna pomoc i wsparcie. Informujemy klientów o przysługujących im prawach, pomagamy odzyskać zdolność do samodzielnego pokonywania trudnych sytuacji. Zapewniamy niezbędną pomoc profilaktyczną, prawną, terapeutyczną. W Punkcie konsultacyjnym można również skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych.
Godziny otwarcia:
wtorek 15:30- 18:00

 utworzone zostały również

MIESZKANIA CHRONIONE
 

           W roku 2007 ze środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  GOPS przystąpił do remontu budynku na potrzeby wychowanków opuszczających domy dziecka. Obecnie do dyspozycji oddane zostały 2 mieszkania chronione w miejscowości Zabłocie, w których zamieszkać może około 10 osób. 


ponadto działa 
PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZNI 
W ZABŁOCIU


 "Punkt" 
powstał by ułatwić mieszkańcom dostęp do niezbędnej pomocy w sytuacjach trudnych, wymagających wsparcia. 


współpracujemy również z
PSYCHOTERAPEUTĄ ALEKSANDREM CZOPEM

               Pomoc psychoterapeutyczna to nie jest lekcja, na którą trzeba być odpowiednio przygotowanym. Chodzi o to, aby poznać i odkryć siebie na nowo. Znaleźć rozwiązanie wielu problemów, z którymi sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Możemy również znaleźć tu wsparcie dla osób nam bliskich.

Zapraszamy do wysłuchania części wykładu
Pana Aleksandra Czopa "Jak rozmwaiac z osobami uzależnionymi"
oraz  skorzystania z pomocy.

 

Więcej informacji o dyżurach psychoterapeuty pod nr. tel. 83-375-41-50. Można umawiać się przez sms 606-830-455