Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu

ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Mając na uwadze dobro mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kodniu dodatkowo realizuje następujące zadania:

   


       
działa również
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Relizując zadania Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (z późn. zm.) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie utworzono w Gminie Kodeń Zespół Interdyscyplinarny. Głównym celem funkcjoowania Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu problemu przemocy, opracowanie strategii działania oraz szukanie nowych rozwiązań. Ważna staje się współpraca z innymi Instytucjami, rozpowszechnianie informacji o osobach, podmiotach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. 


Zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2023 Wójta Gminy Kodeń z dnia 21.09.2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kodniu w skład Zespołu wchodzą:
Pomorska Marta (GOPS)
Panasiuk Katarzyna (GOPS)
Ponińska Natalia (GOPS)
Kamińska Anna (GOPS)
Sawczuk Lucyna (ZPO)
Sacewicz Radosław (KP)
Skóra Monika (SR)
Maryniuk Małgorzata (NZOZ)


przy GOPS działa

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została powołana Zarządzeniem nr 48 Wójta Gminy Kodeń z dnia 24 września 2009 roku.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Kodeń z dnia 07.10.2021 r. w
 skład gminnej komisji wchodzą:

Katarzyna Panasiuk        Przewodniczący Komisji
Zbigniew Gwardiak          Zastępca Przewodniczącego
Radosław Sacewicz        Członek Komisji
Prokopiuk Elżbieta          Członek Komisji
Falkiewicz Agnieszka      Członek Komisji
Ponińska Natalia             Członek Komisji
Pomorska Marta             Członek Komisji
Kamińska Anna               Członek Komisji
Maryniuk Małgorzata      Członek Komisji
Ziętecka Dorota              Członek Komisji
Agnieszka Tarkowska     Członek Komisji

 

Jeżeli chcesz zgłość osobę, u której podejrzewasz problem alkoholowy wypełnij poniższy wniosek i złóż w siedzibie OPS

 

ponadto działa
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE


          Punkt konsultacyjny profilaktyki i uzależnień istnieje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od kilku lat. W ramach działalności  ofiarom przemocy udzielana jest niezbędna pomoc i wsparcie. Informujemy klientów o przysługujących im prawach, pomagamy odzyskać zdolność do samodzielnego pokonywania trudnych sytuacji. Zapewniamy niezbędną pomoc profilaktyczną, prawną, terapeutyczną. W Punkcie konsultacyjnym można również skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych.
 

 utworzone zostały również
MIESZKANIA CHRONIONE

W roku 2007 ze środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  GOPS przystąpił do remontu budynku na potrzeby wychowanków opuszczających domy dziecka. Obecnie do dyspozycji oddane zostały 2 mieszkania chronione w miejscowości Zabłocie, w których zamieszkać może około 10 osób. 

W roku 2021 r. utworzono kolejne 2 mieszkania chronione w Kopytowie i Zabłociu.      współpracujemy również z

PSYCHOTERAPEUTĄ ALEKSANDREM CZOPEM

ORAZ PSYCHOLOGIEM PANIĄ MONIKĄ NOWACHOWICZ

Pomoc psychoterapeutyczna
to nie jest lekcja, na którą trzeba być odpowiednio przygotowanym. Chodzi o to, aby poznać i odkryć siebie na nowo. Znaleźć rozwiązanie wielu problemów, z którymi sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Możemy również znaleźć tu wsparcie dla osób nam bliskich.

Zapraszamy do wysłuchania części wykładu
Pana Aleksandra Czopa "Jak rozmwaiac z osobami uzależnionymi"
oraz  skorzystania z pomocy.

Więcej informacji o dyżurach psychoterapeuty I psychologa pod nr. tel. 83-375-41-50.


 
 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 291431

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama