Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu

ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
rok 2021


ZARZĄDZENIE
W SPRAWIE USTALENIA DNIA WOLNEGO ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ
24.12.2021 r. i 7.01.2022 r. - GOPS nieczynny
Zarządzenie dokument


ROK 2021
UWAGA - ZMIANA W DYŻURACH TERAPEUTY 
W grudniu Pan Aleksander Czop będzie przyjmował w dniach grudnia oraz 28 XII 2021 r. od godziny 8:00
Kampania "16 dni bez przemocy" to kampania, która zwraca szczególną uwagę na problem przemocy ze względu na płeć. Rozpoczęła się 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Przeciw  Przemocy Wobec Kobiet, zakończy się 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Daty te zostały wybrane przez  organizatora - Center for Women’s Global Leadership i są symbolicznym podkreśleniem, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. Działania prowadzone są przez osoby i organizacje z całego świata.

Zakładanym celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 •   rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 •   wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 •   budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 •   zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 •   wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 •   tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet. 
Więcej kampania16dni.pl

Wspierając kampanię "16 Dni bez przemocy" Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu również zwraca szczególna uwagę na problem przemocy wobec kobiet. Na terenie naszej gminy często osoby pokrzywdzone lub świadkowie przemocy milczą, a problem niewątpliwie występuje. Ważne, aby osoby pokrzywdzone mówiły o swojej sytuacji i szukały wsparcia, gdyż prawo stoi po stronie kobiet.

Wśród form przemocy wyróżniamy przemoc:
fizyczną - naruszanie nietykalności fizycznej
psychiczną - naruszanie godności osobistej
seksualną - naruszanie intymności
ekonomiczną - naruszanie własności, ograniczanie funduszy na życie
zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich

Jeśli jesteś osobą dotkniętą przemocą, świadkiem takich zachowań lub masz podejrzenie, że w twoim otoczeniu dochodzi do łamania praw człowieka nie zwlekaj, pomogą:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu ul. 1 Maja 20, tel. 83 375 41 50
w GOPS przyjmuje psychoterapeuta Aleksander Czop tel. 606 830 455

Policja tel. 112 lub Komisariat Policji w Terespolu ul. Czerwonego Krzyża 3, 21-550 Terespol, tel. 83 375 62 10

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska tel. 885 153 253, 83 342 05 82 wew. 23

 

Jeśli nie jesteś w stanie zgłosić się do instytucji, porozmawiaj z zaufaną osobą - nie milcz!UWAGA - ZMIANA W DYŻURACH TERAPEUTY 
W grudniu Pan Aleksander Czop będzie przyjmował w dniach 6, 20 XII 2021 r. SZKOLENIE - POWIATOWY URZĄD PRACY
Informacja o możliwości składania kart kandydata na szkolenie grupowe

Informujemy, iż w okresie od dnia 27 września 2021r. do 8 października 2021r. przyjmowane będą „Karty kandydata na szkolenie grupowe" na następujące kierunki szkoleń:

 1. „Montażysta rusztowań budowlanych"
 2. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C1, C1+E, C, C+E"
 3. „Pracownik kadrowo – płacowy z ECDL (Moduł B4)"
 4. „Sprzedaż i obsługa klienta za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z ECDL (Moduł B2)"

 O jeden z powyższych kierunków szkoleń mogą ubiegać się:

osoby bezrobotne do 30 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)  osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, które są:

długotrwale bezrobotne lub
- o niskich kwalifikacjach, lub
- powyżej 50 roku życia, lub
- kobietami, lub
- z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
            Do udziału w szkoleniach będą kwalifikowane osoby, które nie uczestniczyły  w latach 2020 - 2021 (w żadnej z form, np. staże, szkolenia …). w projektach:
- „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" oraz
- „Aktywizacja – Praca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 Kwalifikowanie osób na szkolenia grupowe nastąpi w oparciu o „Procedury wewnętrzne określające zasady kierowania na szkolenia" obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej (procedury, plan szkoleń grupowych na 2021r. i wzór karty kandydata na szkolenie grupowe dostępne są na stronie internetowej 
bialapodlaska.praca.gov.pl oraz w siedzibach urzędu pracy w: Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu).
 
Szczegółowe informacje o zasadach kierowania na szkolenia dostępne są na stronie internetowej 
bialapodlaska.praca.gov.pl oraz w siedzibach urzędu pracy: w Białej Podlaskiej - tel. 83 341 65 84, 341 65 85, Międzyrzecu Podlaskim -  tel. 83 341 66 30   i Terespolu - tel. 83 341 66 55.
 
Prawidłowo wypełnione karty można składać w:
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101 (Centrum Aktywizacji Zawodowej, Sala Obsługi – stanowisko nr 3 i 4),
- Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Czysta 25 (pokój nr 11) oraz
- Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Terespolu ul. Wojska Polskiego 104 (pokój nr 16) lub
  -  przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu do urzędu).
 

UWAGA:
Osoba bezrobotna skierowana na szkolenie pobiera stypendium – obowiązkowo podlega ubezpieczeniu społecznemu w ZUS.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Centrum Aktywizacji Zawodowej
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
mgr inż. Ewa Czerska


Informacja dla świadczeniobiorców:
- zasi
łku rodzinnego -specjalnego zasiłku opiekuńczego -funduszu alimentacyjnego


NOWY OKRES ZASI
ŁKOWY - ZŁÓŻ WNIOSEK W SIERPNIU - ZACHOWAJ CIĄGŁOŚĆ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

Informujemy o dostępności papierowych formularzy wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022.

Złóż wniosek w sierpniu 2021 r. aby zachować ciągłość wypłat świadczeń. Wnioski można wydrukować samodzielnie ze strony Ministerstwa lub odebrać formularz w naszej siedzibie. Zachęcamy do skorzystania z opcji złożenia wniosku online np. za pośrednictwem portalu Emp@tia Wnioski na nowy okres zasiłkowy o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski na nowy okres świadczeniowy o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wersji papierowej są przyjmowane od 2 sierpnia br. w budynku GOPS ( wejście przez Urząd Gminy, pierwsze piętro ).
Nie umawiamy na termin złożenia wniosku - obowiązuje kolejka.
W biurze podawczym mo
że znajdować się jedna osoba.


Wnioski przyjmujemy: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 7:30 - 15:30
Przyjmujemy wype
łnione wnioski, jest jedno stanowisko obsługi, gdzie nie ma możliwości wypełnienia wniosku na miejscu.
Prosimy zachowa
ć bezpieczny dystans od innych osób.
Wnioski z
łożone w sierpniu br. dają gwarancję ciągłości wypłat.
 XX Edycja "Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, uczniów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 r. i spełniają nastepujące kryteria
stypendia pomostowe -informacja

 


W związku z wysokimi temperaturami dnia 08.07.2021 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest do godz. 13:00

 APELUJEMY DO WSZYSTKICH O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I PICIE DUŻEJ ILOŚCI WODY.
PRACOWNICY OŚRODKA SŁUŻĄ POMOCĄ W ZROBIENIU ZAKUPÓW
(GŁÓWNIE DLA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH).
DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM !

INFORMACJA DOBRY START (300+)

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.
ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.


W związku z wysokimi temperaturami dnia 24.06.2021 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest do godz. 14:00

 APELUJEMY DO WSZYSTKICH O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI 
I PICIE DUŻEJ ILOŚCI WODY.
PRACOWNICY OŚRODKA SŁUŻĄ POMOCĄ W ZROBIENIU ZAKUPÓW
(GŁÓWNIE DLA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH).
DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM !Zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na seniora – utworzenie Klubów Seniora w Gminie Kodeń” -więcej informacji w zakładce obok KLUBY SENIORA
W związku ze wzrostem zakażeń covid-19 i wprowadzaniem kolejnych obostrzeń przez Rząd,
Ośrodek Pomoc Społecznej w Kodniu informuje o zmianę systemu pracy:
- wyjścia w teren pracowników socjalnych tylko w nagłych i wymagających tego przypadkach,
- przyjmowanie interesantów pojedynczo z zachowaniem środków szczególnej ostrożności,
- przyjmowanie wniosków - świadczenie wychowawcze na I piętrze budynku (wejście z tyłu Urzędu Gminy),
Zmienia się również sposób obsługi interesantów przez pracowników socjalnych, w ten sposób, że dyżury pełnią: wt. - Ponińska Natalia, śr. Kamińska Anna, pt. Panasiuk Katarzyna. W poniedziałek i czwartek dostępni są wszyscy pracownicy. 

Zmiany obowiązują od dnia 22.03.2021 r.


P R A C A ! ! !
GOPS w Kodniu zatrudni na stanowisku ASYSTENT RODZINY.
Wymagania zgodne z art. 12 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Art.  12.  [Asystent rodziny]
1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dyżury terapeuty p. Aleksandra Czopa w roku 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej godz. 12:00-14:00

Furta Klasztorna Ojców Oblatów 14:00-17:00
Spotkanie można umawiac telefonicznie/SMS: 606-830-455

styczeń -11, 25
luty -8, 22
marzec -8, 22
kwiecień -12,26
maj - 10,24
czerwiec-7, 21
lipiec -12,26
sierpień -9,23
wrzesień - 13,27
październik-11,25
listopad- 8,22
grudzień- 13, 27

 

 

 

 


KOMUNIKAT
W dniu 31.12.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej czynny do godziny 13:00

Zgodnie z Zarządzeniem 6/2020
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu z dnia 21.12.2020 r.
wyznacza się dzień 24.12.2020 r. dniem wolnym od pracy
(przysługujący za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.).

   

  


JESTEŚ OSOBĄ STARSZĄ, SCHOROWANĄ, NIEPEŁNOSPRAWNĄ? 
POTRZEBUJESZ POMOCY W ZAKUPACH, WYKUPIENIU RECEPTY, WYPROWADZENIU PSA? 

LUB JEŚLI MIESZKASZ DALEKO, A TWOI RODZICE, DZIADKOWIE ZAMIESZKALI NA TERENIE GM.KODEŃ POTRZEBUJĄ POMOCY?

ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ 22 505 11 11
LUB BEZPOŚREDNIO DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU
83-375-41-50

ZAPŁACISZ JEDYNIE ZA ZAKUPY - DOSTAWA JEST ZA DARMO. 

Od dnia 05.11.2020 do 10.11.2020 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie obsługiwał interesantów  tylko i wyłącznie telefonicznie. 
W DNIU 28.10.2020 r. DYŻUR PSYCHOTERAPEUTY ODWOŁANYINFORMACJA
Dyżur psychoterapeuty Aleksandra Czopa 
daty: 21,28 październik; 4, 18 listopad, 9, 23 grudzień
w godz. 12:00-14:00 siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu
w godz. 14:00-17:00 u Ojców Oblatów (furta klasztorna za kościołem)    
         K O M U N I K A T  ! ! !
 

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem oraz z uwagi na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy informuję, że od dnia 03 sierpnia 2020 r.  zostaną wdrożone zmiany w zakresie funkcjonowania Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiany podyktowane są troską o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów, jak i wszystkich pracowników Ośrodka. Bardzo proszę, by w pierwszej kolejności korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną, z wykorzystaniem bezpiecznej bankowości internetowej oraz ewentualnymi telefonicznymi konsultacjami.

Pobrane wnioski i formularze należy wypełnić w domu.
Wzory wypełnionych wniosków dostępne są na naszej stronie w zakładkach

* świadczenia rodzinne
* 300+

(wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ nie składamy, świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r.)

                Interesanci będą obsługiwani pojedynczo. Przypominam, by podczas wizyty w Ośrodku przestrzegać zasłaniania ust i nosa, zdezynfekować ręce oraz zachowywać bezpieczny dystans. Prawidłowo wypełnione wnioski można składać  bez kolejki do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku OPS (parter) lub
u pracownika dyżurującego, zachowując odległość min. 2 metry od drugiej osoby.

                Prosimy Państwa o wyrozumiałość i odpowiedzialne dostosowanie się do obostrzeń. PROJEKT "SKUTECZNA AKTYWIZACJA" DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Skuteczna aktywizacja” realizowanym na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0079/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.
Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o projekcie.
Projekt pn. „Skuteczna aktywizacja” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.„SKUTECZNA AKTYWIZACJA”
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 - 30.04.2021
Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 • stworzenie diagnozy potrzeb oraz zaplanowanie ścieżki reintegracji przygotowanej w oparciu o wzór kontraktu socjalnego,
 • poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej i treningu motywacyjnego i kompetencji społecznych,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie trenera pracy.

W ramach uczestnictwa zapewniamy m.in.:

 • możliwość odbycia stażu zawodowego wraz z otrzymywaniem stypendium stażowego,
 • atrakcyjne szkolenia zawodowe i stypendium szkoleniowe,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia,
 • wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Do udziału zapraszamy osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim,
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego,
 • Nie uczestniczące obecnie w innych projektach finansowanych lub współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • zachęcamy do uczestnictwa zarówno kobiety jak i mężczyzn.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE
Szczegółowe informacje w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13/1, tel. 81 534-82-90, e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły prace po 15 marca 2020 r. 

więcej informacji w linku
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6
 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

 

Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.

Kierujemy do Państwa gorącą prośbę o pomoc w dotarciu do maturzystów, ludzi młodych i ambitnych z informacją o możliwości jaką daje stypendium FEJJ.

Link do naszej strony: www.fejj.pl

"AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA(V)"
Zapraszamy do skorzystania z projektu, kierowanego dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. 
Więcej informacji otrzymają Państwo w Urzędzie Pracy tel. 83-341-65-00
lub na stronie www.bialapodlaska.praca.gov.plHORYZONT - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH,
KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA 1000 ZŁ NA OSOBĘ
Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji EFC, www.efc.edu.plPSYCHOTERAPEUTA ALEKSANDER CZOP

Informujemy, iż Pan Aleksander Czop jest do Państwa dyspozycji w każdą środę w godzinach od 9 do 19 
pod numerem telefonu 
606 830 455.
W przypadku konieczności spotkania osobistego istnieje możliwość umówienie wizyty w OPS, 
jednak tylko i wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z psychoterapeutą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu
uruchamia specjalny numer telefonu alarmowego, pod którym będzie można uzyskać pomoc i wsparcie,
dot. pandemii koronawirusa. 
DYŻUR TELEFONICZNY OD GODZ. 7.30 DO 19.00
500-230-673

Prosimy kontaktować się w sprawach pilnych.

W godz. 7.30-15.30 działa nr OPS 83-375-41-50
Pod tym numerem mogą uzyskać pomoc osoby objęte kwarantanną domową,
w szczególności osoby starsze, samotne, schorowane.
Zgłoszenia przyjmujemy również e-mailowo   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    AKCJA „Pomoc w Zakupach”

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Urząd Gminy Kodeń wprowadza na terenie Gminy Kodeń akcję „Pomoc w Zakupach”.
Akcja polega na zakupie podstawowych produktów żywnościowych  i leków  oraz dostarczeniu ich  do miejsca zamieszkania osób potrzebujących. 
Adresatami akcji są samotne osoby starsze (powyżej 60 roku życia), niepełnosprawne i chore, które żyją samotnie oraz osoby, które nie mogą zwrócić się o pomoc do swoich bliskich.
 
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu  
83 375 41 50

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

 • Podczas rozmowy z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu  należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz listę zakupów.
 • Pracownik Socjalny GOPS w Kodniu dokona zakupów i dostarczy na wskazany adres.
 • Zakupy będą dokonywane w sklepach położonych na terenie gminie.
 • Leki kupowane będą na podstawie recept.
 • Koszt zamówionych zakupów nie może przekroczyć kwoty 200 zł.
 • Osoba zamawiająca zwróci pracownikowi pieniądze dopiero po dostarczeniu zakupów na podstawie paragonu.
 • Zakupy będą dostarczane raz w tygodniu w środę.
 • Zakupy zostaną przekazane osobom z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 • Apelujemy  o przekazywanie pieniędzy w woreczku. 

Dyżur psychoterapeuty w dniu 25.03.2020 tylko telefonicznie 606 830 455.
Dalsze dyżury zostają zawieszone do odwołania.
  

KWARANTANNA

Dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Od 15 marca kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich wracających z zagranicy.  Osoba przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów. Nikomu nie wolno do takiej osoby przychodzić.

To i wiele innych pojęć, informacji uzyskacie Państwo pod poniższym linkiem: PACJENT.GOV.PL

Zapraszamy do zapoznania się i edukowania.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
 
tel.: 505 187 728 lub 513 096 756
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kodeń,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników  zwracam się
z prośbą o  ograniczenie  wizyt w ośrodku wyłącznie do spraw, które tego wymagają.

Proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, ePUAP lub telefonicznie.

W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się seniorzy, którzy  nie powinni teraz opuszczać swoich domów.  Powinni  unikać zatłoczonych miejsc
i  ograniczyć wszystkie kontakty do minimum!

Pracownicy GOPS w Kodni są w pełnej gotowości do udzielania pomocy osobom potrzebującym
-  nr telefonu: 83 375 41 50

 Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kodniu
mgr Marta Pomorska

 Ważne telefony !!!!!

Numer infolinii NFZ dot. postępowania w sytuacji zakażenia koronawirusem:                       

800-190-590

 Numer telefonu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w sytuacji, gdy osoby wracają z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub mają  objawy chorobowe wskazujące na zakażenie:

PSSE Biała Podlaska

505 187 728

Biała Podlaska
ul. Warszawska 18
tel. 83 344-41-60


INFORMACJE KORONAWIRUS

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - INFORMACJE


rok 2019

 
Zamówienie na usługi społeczne, tj. "Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r."
 

 
INFORMACJA

W dniu 22.11.2019 r. (piatek) w godz. 8:00-12.30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie obsługiwał interesantów z powodu szkolenia pracownikó OPS.
Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko


WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ
Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ


 KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
PRACOWNIK SOCJALNY
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

DRUKI DO POBRANIA

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
ASYSTENT RODZINY
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

DRUKI DO POBRANIA
 

500+
JUŻ OD 1 LIPCA MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
OD 1 SIERPNIA W WERSJI PAPIEROWEJ W OPS
   


ZAKOŃCZENIE PODPROGRAMU 2018

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2018. Program był realizowany od sierpnia 2018 do maja 2019. Pomocą żywnościową objęto 351 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 17t 090kg 500g. żywności co stanowi 2450 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się jedne warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej  dla 25 osób. Prawidłowa realizacja Programu wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu. Informujemy, że Podprogram  2019 rozpoczyna się od sierpnia 2019 i będzie trwać do czerwca 2020r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS.Zmiany dyżurów przyjmowania psychoterapeuty Aleksandra Czopa

Od miesiąca czerwca 2019 r. można umówić się na wizytę w GOPS w godz. 12:00-15:00, u ojców Oblatów w godz. 15:00-17:00. Dyżury pełnione są co dwa tygodnie. 
czerwiec - 5, 19; lipiec -  3,17; sierpień -7, 21; wrzesień -4, 18; październik - 2, 16; listopad - 6, 20; grudzień - 4, 18


Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6


AKTYWIZACJA - PRACA V
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej realizuje projekty "Aktywizacja - Praca V" skierowany dla osób powyżej 30 r. ż. zarejestrowanych jako os. bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy oraz należące co najmniej do jednej z poniższych grup osób: długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnością, kobiety, odchodzące z rolnictwa.  W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci staży, szkoleń, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zatrudnienia w ramach wyposażenia stanowiska pracy oraz w ramach prac interwencyjnych.

Nabory będą ogłaszane na str.: www.bialapodlaska.praca.gov.pl


WARSZTATY „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”- ,,Damy Radę” 

Dnia 16 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej jadłodajni „U Oblatów” odbędą się 3-godzinne, bezpłatne, warsztaty „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”.

W czasie warsztatów można dowiedzieć się: 
-jak przygotować się do opieki, 
-jak przystosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej oraz jak dbać o jej pielęgnację, aby uniknąć jednego z największych problemów osób długotrwale unieruchomionych, czyli odleżyn, 
-jak dobrać i zmienić pieluchomajtki,
-jak postępować, żeby w tej trudnej sytuacji zadbać także o własne zdrowie 
-o jakich dokumentach powinno się pamiętać, by skorzystać z przysługujących świadczeń oraz uniknąć niepotrzebnych trudności w przypadku załatwiania spraw urzędowych.
Warsztaty przeprowadzi ambasador programu fundacji „Razem Zmieniamy Świat”- dr Ewa Czeczelewska 

Zapisy na warsztaty – na furcie klasztornej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu, ul. Rynek 1. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

Organizatorzy:
Proboszcz Parafii Św. Anny w Kodniu  

Grupa wolontariatu „Pomocna Dłoń” w ZPO w KodniuBEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNO- TERAPEUTYCZNE

PROWADZI PAN ALEKSANDER CZOP

 

Spotkania we WTORKI odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym w budynku Klasztoru Misjonarzy Oblatów w Kodniu.
Spotkania w ŚRODY odbywać się będą w GOPS w Kodniu.

Osoby zainteresowane proszone są o zapisywanie się na wizytę do Terapeuty za pośrednictwem usługi SMS pod nr telefonu 606 830 455.
Otrzymanie odpowiedzi SMS oznacza potwierdzenie wizyty i zapisanie jej w wyznaczonym terminie.


 

BEZPŁATNA POMOC TERAPEUTYCZNA

HARMONOGRAM STYCZEŃ-CZERWIEC 2019
 
Aleksander Czop tel. 606-830-455

Wtorek -punkt przy klasztorze;
Środa - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wizyty można umawiać przez sms

 STYCZEŃ

15 (wt.) g. 1500-1800

16 (śr.) g. 1130-1330

22 (wt.) g. 1500-1800

23 (śr.) g. 1130-1330

LUTY

5 (wt.) g. 1500-1800

6 (śr.) g. 1130-1330

19 (wt.) g. 1500-1800

20 (śr.) g. 1130-1330

MARZEC

5 (wt.) g. 1500-1800

6 (śr.) g. 1130-1330

19 (wt.) g. 1500-1800

20 (śr.) g. 1130-1330

KWIECIEŃ

2 (wt.) g. 1500-1800

3 (śr.) g. 1130-1330

16 (wt.) g. 1500-1800

17 (śr.) g. 1130-1330

MAJ

7 (wt.) g. 1500-1800

8 (śr.) g. 1130-1330

21 (wt.) g. 1500-1800

22 (śr.) g. 1130-1330

CZERWIEC

4 (wt.) g. 1500-1800

5 (śr.) g. 1130-1330

18 (wt.) g. 1500-1800

19 (śr.) g. 1130-1330
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu ogłasza przetarg nieograniczony 
na usługi opiekuńcze z dnia 17.12.2018r. 
Oferta na świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9 - UMOWA
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy


Gminne Centrum, Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu zaprasza do udziału w projekcie
„Kluby Seniora w Gminie Kodeń”

            Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 26 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Kodeń poprzez usługi społeczne
w lokalnej społeczności w formie 3 Klubów Seniora w Kodniu, Kostomłotach i Zabłociu do  dnia 31.12.2020 r. 
Projekt skierowany jest do osób  wykluczonych, lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy spełnią warunki:
- zamieszkują na  terenie wiejskim, - są mieszkańcami  Gminy Kodeń, - mają ukończone 60 lat.

„Kluby Seniora w Gminie Kodeń” będą miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Kluby Seniora pozwolą na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/ aktywnościach.

 Formy wsparcia dla uczestników:
1. Zajęcia artystyczne (muzyka, śpiew, taniec, teatr, rękodzielnictwo).
2.   Zajęcia kulinarne (animacyjne wykłady i warsztaty na temat zdrowego odżywiania i diety w wieku seniora połączone ze wspólnym przygotowaniem zdrowych i smacznych posiłków, dostosowanych do potrzeb zdrowia, przy uwzględnieniu produktów sezonowych, degustacja potraw).
3.    Zajęcia ekologiczno-ogrodnicze (sadzenie roślin w doniczkach i hodowla ich w warunkach domowych np. zioła, sadzenie krzewów i ich pielęgnacja, pogadanka na temat ekologii, konkurs na najpiękniejszy ogród).
4.    Zajęcia fotograficzne (podstawy fotografii, praktyczne wykonanie zdjęcia w pomieszczeniu i plenerze, wykonanie zdjęcia portretu uczestnika projektu, rodziny, wnuków, obróbka i wydruk zdjęć).
5.    Zajęcia sportowe (różnego rodzaju zajęcia ruchowe o charakterze profilaktyki zdrowia, zachęcające do aktywności fizycznej i dostosowanej do wieku uczestników oraz kondycji: nordic walking, aerobik, ćwiczenia rozciągające i relaksujące, kurs udzielania pierwszej pomocy).
6.     Wyjazd na basen (raz w miesiącu wyjazd z opiekunem na basen, zajęcia na basenie o charakterze profilaktyki zdrowia zwiększające wydolność i kondycję organizmu).
7.    Spotkania okolicznościowe (3 spotkania w roku  m.in. dzień seniora, majówka, bal karnawałowy).
8.   Wycieczka integracyjna do teatru lub muzeum

Dla Wszystkich uczestników Klubu Seniora zapewniamy serwis kawowy.

Wszystko całkowicie bezpłatne w  ramach wsparcia unijnego.

 Dofinansowanie projektu z UE: 600 923,22 
Całkowita wartość projektu: 706 968,50

 Szczegółowe informacje

Gminne Centrum, Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu
ul. Rynek 4, 21-509 Kodeń, tel.: 500 582 286
e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    

   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

         Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. nastąpiła kontynuacja współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

         POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
         Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
         Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. 
         Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).


NIEROZERWALNI

Rodzina tworzy trwałą wspólnotę kochających się wzajemnie osób,
które wspólnie podnoszą trudy dnia codziennego.
Do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebny jest dom,
w którym dziecko odnajdzie siebie oraz nauczy się żyć.

Ruszyła Ogólnopolska Kampania Społeczna realizowana w ramach narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. Jej celem jest pokazanie, że więzi rodzinne oraz relacje między 
dziećmi i rodzicami są kluczowe dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby rodzin, stworzyć społeczność NIEROZERWALNYCH, którzy swoim życiem będą promować wartości kochającej się rodziny. 
Zapraszamy na herbatę do domu Niezwykłych. Wycieczka po ich pokojach z pewnością pokaże nam wiele rozwiązań, otworzy oczy na sprawy ważne w rodzinie. Odkryje nowe możliwości, albo upewni nas w tym, że robimy coś dobrze. Dajmy naszym dzieciom cudowne dzieciństwo i najlepszy, najbezpieczniejszy start w przyszłość. 

Zapraszamy do korzystania ze stony internetowej        oraz odwiedzenia facebooka.


ROZPOCZĘŁO SIĘ PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679-RODO) przyjmowanie wszystkich wniosków i podań odbywać sie będzie w "PUNKCIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW" (parter GOPS).
Klienci przyjmowani będą POJEDYNCZO, za zamkniętymi drzwiami. W związku z powyższym prosimy o przynoszenie  WYPEŁNIONYCH wniosków, aby usprawnić ich przyjmowanie.
Wzory poprawnie wypełnionych wniosków dostępne będą na stronie internetowej www.koden.ops.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


"DOBRY START"

Ruszył rządowy program przyznający 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka, tzw. "wyprawka+" lub "300+". W gminie Kodeń realizację tego zadania powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. programu w zakładce "300+". Wnioski można składac drogą elektroniczną od 1 lipca lub w wersji papierowej od 1 sierpnia.Zakończenie Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2017.
Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnościową objęto 311 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu. Wydano 15 ton 819 kg 300 g żywności, co stanowi 3100 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się jedne warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej  dla 36 osób.

Informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 r. i będzie trwać do czerwca 2019 r.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS


 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (IV)"

Urząd Pracy w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w projekcie osoby
- długotrwale bezrobotne
- o niskich kwalifikacjach
- z niepełnosprawnością
W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci stazy, szkoleń i bonów szkoleniowych, bonów na zasiedlenie, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w ramach wyposażenia stanowiska pracy.
Nabory na poszczególne formy wsparcia będą ogłaszane na stronie  www.pupbialapodlaska.pl
Projekt realizowany jest od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej tel. 83-341-65-00

 


BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE 
Prowadzenie -psychoterapeuta mgr Aleksander Czop

 

Spotkania we WTORKI odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym w budynku Klasztoru Misjonarzy Oblatów w Kodniu.
Spotkania w ŚRODY odbywać się będą w GOPS w Kodniu.

Osoby zainteresowane proszone są o zapisywanie się na wizytę do Terapeuty za pośrednictwem usługi SMS pod nr telefonu 606 830 455.
Otrzymanie odpowiedzi SMS oznacza potwierdzenie wizyty i zapisanie jej w wyznaczonym terminie.

 

Terminy wyznaczonych porad:

 

 

STYCZEŃ 2018
02.01. – godz. 15:00 –17:00 (wt) 
03.01. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)
16.01. – godz.  15:00 – 17:00 (wt)
17.01. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

LUTY 2018
06.02. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

07.02. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
20.02. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
21.02. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 

MARZEC 2018
06.03. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

07.03. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)
20.03. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
21.03. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

KWIECIEŃ 2018
03.04. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

04.04. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
17.04. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
18.04. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

MAJ 2018
08.05. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

09.05. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
15.05. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
16.05. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

CZERWIEC 2018
05.06. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

06.06. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)
19.06. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
20.06. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

LIPIEC 2018
03.07. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

04.07. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)
17.07. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
18.07. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

SIERPIEŃ 2018
07.08. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

08.08. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
21.08. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
22.08. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 

WRZESIEŃ 2018
04.09. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

05.09. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
18.09. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
19.09. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 

PAŹDZIERNIK 2018
02.10. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

03.10. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
16.10. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
17.10. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 

LISTOPAD 2018
06.11. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

07.11. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
20.11. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
21.11. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 

GRUDZIEŃ 2018
04.12. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

05.12. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
18.12. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
19.12. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 

 


ROK 2017


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dotyczy: przetarg nieograniczony na świadczenie usług w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018r. Ogłoszenie o numerze 635626-N-2017 z dnia 2017-12-21.
Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie zaprasza

NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

w ramach projektu „Grunt to kwalifikacje”

 

§ Sprzedawca

§ Krawiec

§ Operator kop-ład kl. III

§ Technolog robót wykończeniowych

§ Spawacz TIG i MAG

§ Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

 

Kto może być uczestnikiem: osoby bez zatrudnienia w wieku 30 lat
i więcej, zamieszkujące na terenie

powiatu łukowskiego, radzyńskiego lub bialskiego.

 

Korzyści dla uczestników: 

- otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 6 zł netto za 1 h szkolenia, 
- po zakończonym szkoleniu podejmą 4-miesięczny staż, podczas którego będą otrzymywać miesięcznie wynagrodzenie ok. 1300 zł netto, 
- jeśli szkolenie i staż odbywać się będzie poza miejscem zamieszkania, otrzymają zwrot kosztów dojazdu, 
- jeśli dotyczy, otrzymają zwrot kosztów opieki nad dziećmi podczas szkolenia.

 

 

Szczegóły w Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie, 
ul. Ks. Brzóski 17, (budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, Dział Szkoleń, I piętro)

tel.: (025) 798 77 02, 784 684 362

                             email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
                             www.cdf.lukow.pl


Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2017r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017r. będą przyjmowane wnioski na:

 

 • świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenie wychowawcze (500+)

 

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

 

Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego 
kończy się dnia 30 września 2017r.

Wzory wniosków obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2017r. są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem

<WZORY WNIOSKÓW>Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 


 

         Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. nastąpiła kontynuacja współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

         POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
         Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
         Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. 
         Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).

 ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY KODEŃ 
NA BEZPŁATNE PORADY TERAPEUTYCZNE Z PSYCHOTERAPEUTĄ, PSYCHOTERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ 
mgr Aleksandrem Czopem
 

Spotkania odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym w budynku Klasztoru Misjonarzy Oblatów w Kodniu

Terminy porad:
 
LIPIEC

 04.07. – godz.  15.00 – 17.00 (wtorek)
 05.07. – godz. 11.30 – 13.30 (środa)
 19.07. – godz. 11.30 – 13.30 (środa)
 25.07. – godz. 15.00 – 17.00 (wtorek)

SIERPIEŃ

01.08. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
02.08. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)
16.08. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)
22.08. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)

WRZESIEŃ

05.09. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
06.09. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)
19.09. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
20.09. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)

PAŹDZIERNIK

03.10. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
04.10. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)
17.10. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
18.10. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)

LISTOPAD

07.11. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
08.11. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)
21.11. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
22.11. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)

GRUDŹIEŃ


05.12. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
06.12. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)
19.12. - godz. 15.00 - 17.00 ( wtorek)
20.12. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)                                                                                                                                       

           


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, iż z dniem 30.06.2017 r. zakończono realizacjęprogramu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 r. Podprogram 2016, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

WARSZTATY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ  
- 26 MAJA 2016 - LUBLIN


>>> Czytaj więcej <<<

WARSZTATY - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 
- 27 MAJA 2017 - OKUNINKA, POW. WŁODAWSKI 

>>> Czytaj więcej<<<

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu

OGŁOSZENIE
                      
            


Zakończono nabór osób chętnych z terenu gminy Kodeń 
do skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
- Podprogram 2016 (PO PŻ) -

     

    
Zapraszamy po odbiór produktów żywnościowych
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu

w dn. 11.04.2017 r. od godz. 11.00

Osoby, które nie mogą osobiście odebrać produktów prosimy o przygotowanie pisemnego upoważnienia innej osoby do odbioru produktów (wzór upoważnienia niżej).

Na jedną osobę przypada paczka żywnościowa (waga ok. 10 kg)
składajaca się z następujących produktów:


Makaron jajeczny - 2 sztuki
Mleko UHT - 3 sztuki
Powidła śliwkowe - 3 sztuki
Filet z makreli w oleju - 1 sztuka
Szynka drobiowa - 3 sztuki
Cukier biały - 4 sztuki


ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY KODEŃ
 NA BEZPŁATNE INDYWIDUALNE PORADY TERAPEUTYCZNE 
Z PSYCHOTERAPEUTĄ, PSYCHOTERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ
mgr Aleksandrem Czopem

 
 

 
Spotkania odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym w budynku Klasztoru Misjonarzy Oblatów w Kodniu oraz w środowisku.

Terminy porad:

LUTY:

01.02 - godz. 11.30 - 13.30 (środa)
07.02. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
15.02. - godz. 11.30 - 13.30 (środa) - wizyty domowe
21.02. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)

MARZEC:

01.03. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)
07.03. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
15.03. - godz. 11.30 - 13.30 (środa) - wizyty domowe
21.03. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek) 
 

KWIECIEŃ:

04.04. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
05.04. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)
18.04. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
19.04. - godz. 11.30 - 13.30 (środa) - wizyty domowe

MAJ:

09.05. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
10.05. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)
16.05. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
17.05. - godz. 11.30 - 13.30 (środa) - wizyty domowe

CZERWIEC:

06.06. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
07.06. - godz. 11.30 - 13.30 (środa)
20.06. - godz. 15.00 - 17.00 (wtorek)
21.06. - godz. 11.30 - 13.30 (środa) - wizyty domowe.


 
 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu ogłasza przetarg nieograniczony
 
 
 
 
 

           

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonymwdniu 22 grudnia 2016 r. na świadczenie usług opiekuńczych informuje o zmianie formularza oferty.
Prawidłowy formularz umieszczono poniżej.


            
 

            
 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGI OPIEKUŃCZE

 


 


Nowe kryterium dochodowe – od stycznia 2017 roku 

Uprzejmie informuję, że zostały opublikowane nowe Wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPZ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kodniu informuje, 
iż w siedzibie OPS są do odebrania decyzje ze świadczeń rodzinnych.

Odbiór decyzji będzie podstawą do wypłaty świadczeń rodzinnych.
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE W PUNKCIE KONSULTACYJNYM
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu

Terminy dyżuru Psychologa w Punkcie Konsultacyjnym:


PAŹDZIERNIK: 04.10, 18.10

LISTOPAD: 08.11, 22.11

GRUDZIEŃ: 06.12, 13.12Szanowni Państwo,
Z dniem 1 września 2016 r. Fundacja "Fundusz Inicjatyw" rozpoczyna realizację projektu "Nowy start". 
W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dlaosób zwolnionych z przyczyn dotyczacych zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego. 

Projekt skierowany jest do 50 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuzszym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, 

* pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnyych lub biernych zawodowo),
zdolnych i gotowych do odbycia 3 - miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy,
zamieszkałaych wyłącznie na terenie woj. lubelskiego.         
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, że od dnia 01.08.2016 r.  nastąpiła kontynuacja współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w postaci realizacji programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 r. Podprogram 2016, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu przy współpracy 
z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej 
po raz kolejny przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). 
Planowany czas realizacji to okres od sierpnia 2015 r. do kwietnia 2017 r.

Krajowy program operacyjuny współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, 
który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
w sprawie europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1),
zwanego dalej rozp. FEAD.
Więcej informacji na temat programu znajdą PaństwoT U T A J.
 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Informuje, że dysponuje środkami finansowymi w ramach programu "Aktywny Samorząd", przyznanymi na rok 2016.

Zapraszamy osoby zainteresowane do składania wniosków na następujące zadania:

1. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - obszar adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, z dysfunkcją narządu ruchu.

2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - dla osób ze znacznym lub umierkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej oraz z dysfunkcją narządu ruchu.

3. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania oraz dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z dysfunkcją obu konczyn górnych lub narządu wzroku.

4. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawości - aktywnych zawodowo i pełniacych rolę opiekuna prawnego dziecka.  

5. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosoano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) dla osób ze stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, z - potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego oraz potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. 

6. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - aktywnych zawodowo i pełniacych rolę opiekuna prawnego dziecka.

7. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiegoi stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie) dla oósb ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 30 sierpnia 2016 r. Wszelkie dodatkowe informacjemożna uzyskać pod numerem telefonu 83 342 36 99 lub osobiście w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41.

Odział Dzienny Psychogeriatryczny NZOZ "Sanus" w Wisznicach zaprasza do Ośrodka osoby, które:
 • ukończyły 60 lat,

 • cierpią na samotność,

 • posiadają problemy zdrowotne.

Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny (Umowa z NFZ).

Rejestracja zainteresowanych odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza rodzinnego oraz innych lekarzy specjalistów.

Ośrodek zapewnia:

 • Opiekę lekarską i pielęgniarską,

 • Psychoterapię indywidualną i grupową,

 • Usprawnienia psychoruchowe,

 • Warsztaty terapii zajęciowej,

 • Psychoedukację rodzin,

 • Spacery, wycieczki do ośrodków kultury.

 

 

 

 
ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIEPragniemy poinformować, iż Lubelska Szkoła Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL realizuje obecnie projekty współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, których prowadzone są: szkolenia zawodowe, komputerowe  i językowe; doradztwo; pośrednictwo pracy; staże.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis projektów:
 
1.    LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkałych w województwie lubelskim  w wieku 15-29 lat należących wyłącznie do grupy NEET (nie pracujących; nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ani  nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 140 osób z województwa lubelskiego do 30.06.2017 r. poprzez: staże         (w tym stypendia), szkolenia (w tym stypendia) oraz poradnictwo indywidualne i diagnozę potrzeb. Szkolenia obejmują następujące tematy:
-        Budownictwo
-        Monter urządzeń systemów energii odnawialnej
-        Monter suchej zabudowy
-        Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
-        Specjalista ds. finansowo – księgowych
-        Specjalista ds. kadr i płac
-        Opiekun osób starszych (z językiem obcym)
-        Przedstawiciel handlowy (z językiem angielskim)
-        Telemarketer
 
2.    LUBELSKA AKADEMIA KWALIFIKACJI
Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT i języka angielskiego z terenu województwa lubelskiego.
Celem projektu jest podwyższenie poziomu wiedzy i ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT (obsługi komputera) i języka angielskiego na poziomie (A1/A2 i B1/B2) u 444 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego do 31.08.2017 r. poprzez: szkolenia komputerowe i językowe.
 
3.    WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ
Projekt skierowany jest do 70 osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na posiadane niepełnosprawności, z terenu województwa lubelskiego, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia i bezrobotne, które dążą do zwiększenia ich poziomu integracji społeczno – zawodowej.
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 70 niepracujących osób z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego (zwłaszcza z gmin Opole Lubelskie i Łaziska) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 18 uczestników projektu do końca 30.06.2017 r. Szkolenia obejmują następujące tematy:
- Pracownik kancelaryjny
- Specjalista ds. funduszy UE
- Specjalista ds. finansowych i kadr
- Grafika komputerowa


ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE W PUNKCIE KONSULTACYJNYM

 W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU

W dniach:

16.08.2016 r.   30.08.2016 r.   06.09.2016 r.   20.09.2016 r.

Punkt czynny będzie w godz. od 16.00 do 18.00

 


INFORMACJA!!!!

W dniach:

19 lipca 2016 r. (wtorek) w godzinach od 15.30 do 17.30
26 lipca 2016 r. (wtorek) w godzinach od 15.30 do 17.30

w Punkcie Konsultacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu przy ul. 1-go Maja 20
będzie pełnił dyżur specjalista psycholog mgr Bogumiła Fedoruk.

ZAPRASZAMY.


PROJEKT DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA


Zapraszamy do zapoznania się z  bezpłatną ofertą szkoleniową oraz płatnym stażem "Bądź aktywny i wróć do pracy"

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

 ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT na prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa.


ZAPYTANIE OFERTOWE: psycholog, terapeuta


Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego- więcej informacli w załączonych linkach.

TELEFON ZAUFANIA 801- 889 - 880 - UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

801-889-880 Pod tym nr telefonu możecie Państwo znaleźć pomoc w przypadku uzależnień behawioralnych, czyli wszystkich tych, które nie są uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), czyli m.in.: od hazardu, Internetu, komputera, gier, objadania się, zakupów, seksu, pracy.
Telefon działa od 2012 r. prowadzony jest przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

STYPENDIUM SZKOLNE - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Informujemy, że w siedzibie OPS są do odebrania decyzje na stypendium szkolne oraz na świadcznie wychowawcze 500+.
Prosimy o odbiór osobisty. 

PROJEKT "CZAS DLA MŁODYCH"
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekty " Czas dla młodych - program aktywizacji zawodowej osób młodych"  i  "Trampolina sukcesu- program aktywizacji osób młodych w ramach POWER  2014-2020, poddziałanie 1.2.2. Projekty skierowane są do mieszkańców województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Zakres oferowanego wsparcia w ramach projektów obejmuje
Wsparcie aktywizacyjno-doradcze, w tym indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe

      Bezpłatne szkolenia:
   „Sprzedawca z obsługą klienta i kasy fiskalnej” (104 godz.)
   „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” (104 godz.)
   „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” (150 godz.) 
   „Kelner-barman z egzaminem zewnętrznym” (200 godz.)
   „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” (200 godz.)
   „Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym” (208 godz.)
   „Projektowanie aplikacji www” (70 godz.)
   „Operator koparko-ładowarki kl. III” (202 godz.)
   inne usługi szkoleniowe zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb i możliwości uczestników projektu.

     Staże zawodowe (4 miesiące)
Pośrednictwo pracy
W ramach realizacji projektu uczestnikom zapewniamy:
stypendium szkoleniowe i stażowe
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staż
ubezpieczenie NNW
 poczęstunek w trakcie zajęć
opiekę nad dziećmi podczas udziału w zajęciach
opracowanie Indywidualnego Planu Działania
opracowanie CV i listu motywacyjnego
prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy
 materiały edukacyjne i szkoleniowe
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

Szczegółowe informacje dot. projektu znajdziecie Państwo na stronie
www.fundacja.lublin.pl oraz w biurze projektu oraz lokalnych ośrodkach doradczo szkoleniowych:

 
STYPENDIUM SZKOLNE

Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na okres 2015/2016 prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka.


DECYZJE 500+

Informujemy, iż są do odebrania decyzje na świadczenie 500+ (I piętro GOPS).
Odbiór decyzji będzie podstawą do wypłaty świadczenia wychowawczego.


PROJEKT "GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ"

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza nabór do projektu. Chcesz podnieśc swoje kwalifikacje? Skorzystaj z oferty OHP. 
Więcej informacji tutaj


ŚWIADZCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

W siedzibie OPS dostępne są już wnioski na świadczenie 500+. 

Informujemy również, iż wnioski przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 r. 
na I piętrze Urzędu Gminy 
(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). 
Więcej informacji na miejscu lub w zakładce 500+, tam również znajduje się wniosek do pobrania.

WZÓR UZUPEŁNIONEGO WNIOSKU 500+ NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECKO

WZÓR UZUPEŁNIONEGO WNIOSKU 500+ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO


PSYCHOLOGA - TERAPEUTA

Zapraszamy osoby chętne do skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych. 
Psycholog pełni dyżur w godz. 16:00-18:00 w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie (GOPS).

W każdą sobotę w Zabłociu o godz. 16:00 spotyka się grupa wsparcia osób z problemem alkoholowym. 
Spotkania, prowadzone przez wykfalifikowanego terapeutę uzależnień, są  bezpłatn i odbywają się w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Zabłociu. 
 
ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ W GMINIE KODEŃ 

Relacja z działań przeprowadzanych w ramach Kampanii ZTU - czytaj więcej 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniach 22-27 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez,m.in. prawników, psychologów oraz przedstawicieli środowisk prawniczych. Dyżury specjalistów będą odbywały się  od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 w wybranych placówkach. Więcje inf. na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 21.08.2015r.poz.1217) wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowy rodziaj świadczenia tzw. - świadzcenie rodzicielskie. Komu i na jakich zasadach zostanie przyznane mogas Państwo przeczytać w zakładce "świadczenia rodzinne". 

PROJEKTY "ZACZYNAMY OD NOWA"

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.  zaprasza do udziału w projekcie. Oferowana forma wsparcia jest bezpłatna, a uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi narzędziami:
1. poradnictwo zawodowe 2. trening umiejętności zyciowych 3. trening wewnętrzny/szkolenia zawodowe 4. trening zewnętrzny/staż zawodowy 5. pośrednictwo pracy
Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkolne, catering, certyfikat potwierdzający pozyskane kwalifikacje, płatny staż, refundację kosztów opieki nad dziećmi do 7 lat
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt : Biuro Projektu ul. Skromna 5, 20-704 Lublin, tel. 506-497-045 e-mail
:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Więcej informacji tutaj
 
 
 
 
 
STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM - SPES

Szanowni Państwo. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

 
 
 
 
PROJEKT BIALSKIEGO OHP
 
 
 
 
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej zaprasza młode osoby w wieku 18-24 lata, nie uczące się i nie pracujące do udziału w projekcie, który podniesie ich kwalifikacje zawodowe i pomoże w znalezieniu pracy.
Już od lutego b.r., w ramach projektu, osoby zostaną objęte wsparciem psychologa i doradcy zawodowego, będą uczestniczyć w wybranym szkoleniu zawodowym i 3-miesięcznym płatnym stażu zawodowym u pracodawcy.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do końca stycznia br.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do:
 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej, ul. Sikorskiego 5.
Tel. 833427090
e-mail: 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.ROK 2015
24 GRUDNIA GOPS BĘDZIE NIECZYNNY
Przypominamy, iż w dniu 24 grudnia 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. 
Dzień wolny zgodny jest z Zarządzeniem nr  4 /2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu.


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE KODEŃ: Świadczenie usług opiekuńczych,  specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych  w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Kodeń od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.; data zamieszczenia 09.12.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR OFERTY
ROZSTRZYGNIĘCIE 

WARSZTATY PKPS

W dniu 08.12.2015 r. w siedzibie GOPS odbyły się warsztaty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Uczestnicy warsztatów odbyli spotkanie z ekspertem kulinarnym, w ramach którego poruszono tematykę zdrowego żywienia, zasad przeciwdziałania marnotrawieniu żywności oraz pokazujące różne możliwości przygotowani potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.  Warsztaty były ostatnim działaniem towarzyszącym w tym roku, prowadzonym w ramach POPŻ podprogram 2015. Organizatorem warsztatów był Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy współpracy z Zarządem Gminnym PKPS w Kodniu. 
 

KARTA DUŻEJ RODZINY NA TERENIE GMINY KODEŃ


Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców oraz instytucje do przystąpienia do ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne. W linku pismo wicewojewody lubelskiego i więcej informacji nt. warunków przystąpienia. Serdecznie zapraszamy. 
PISMO WICEWOJEWODY LUBELSKIEGO

NIEBIESKA LINIA- OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE


Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy lub świadkiem i nie wiesz, jak poradzić sobie z problemem, pod poniższym linkiem znajdziesz pomoc.
NIEBIESKA LINIA 

LISTA LAUREATÓW KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza wyniki konkursu profilaktycznego, ogłoszonego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 
Oto lista laureatów:
W kategorii przedszkole:
I    m-ce Iga Hermanowska
II   m-ce Bartosz Piszczek
III  m-ce Ola i Wojtek Kałużyńscy
wyróżnienia: Kacper Ostrowski, Maja Kamińska, Patrycja Siwagow

W kategorii klas I-III

I    m-ce Amelia Marchewka IIIa

II   m-ce Hanna i Franciszek Kamińscy Ib i IIc

III  m-ce Amelia Hałaszuk IIa

wyróżnienia: Pola Podsiadły IIa, Martyna Rajkiewicz IIIa, Wiktoria Falkiewicz IIa

W kategorii kl. IV-VI

I    m-ce Weronika Rajkiewicz Va

II   m-ce Aleksandra Marecka Va

III  m-ce Norbert Grochowski IV a

wyróżnienie: Emilia Magier Va

W kategorii kl. gim.

I    m-ce Dawid Wołosiuk IIa

II   m-ce Marta Onyszczuk IIa

III  m-ce Karolina Płanda IIa

wyróżnienie: Weronika Niedźwiedź IIa
Specjalne wyróżnienie trafia do rąk  ucz. kl. IIIa za spot filmowy "Nie ufaj".
Osoby nagrodzone: Bosacki Paweł, Kłosowska Weronika, Kornas Sebastian, Król Kinga, Łyczewski Mateusz, Maciak Karolina, Mikitczuk Patrycja, Ostapczuk Piotr, Pawelec Hubert, Samoć Gabriela, Samoszuk Patryk, Tarasiuk Eryk, Tymoszuk Magdalena, Tymoszuk Natalia, Wołosiuk Mateusz 
Jury w składzie: Witkowicz Grażyna,Prokopiuk Elżbieta, Panasiuk Katarzyna, Zajko Jolanta, Falkiewicz Agnieszka, Gwardiak Zbigniew i Natalia Ponińska serdecznie gratuluje zwycięzcom. Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac, w każdej było coś wyjątkowego i niepowtarzalnego, dlatego też jury postanowiło nagrodzić drobnymi upominkami wszystkich uczestników konkursy.  Wręcznie nagród planowane jest podczas świątecznego apelu w ZPO. Wręczenie nagród w Przedszkolu odbędzie się po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z dyrekcją placówki. 

DECYZJE DO ODEBRANIA

Informujemy, iż są do odebrania decyzje: zasiłek rodzinny, stypendium szkolne. Prosimy o osobisty odbiór w jednostce GOPS.

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA I PRAWNA

W ramach współpracy z Moblinym Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej możliwe jest udzielenie profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej na terenie gminy Kodeń. Osoby chcące skorzystać ze wsparcia powinny zgłosić swój udział wypełniając ankietę (dostępna w siedzibie GOPS) do dnia 5.11.2015 r. Pomoc mogą otrzymać osoby dotknięte jednym z przestępstw: uszkodzenie ciała, bójka lub pobicie, wypadek komunikacyjny, groźby karalne, zgwałcenie, inne przeciwko wolności seksualnej, przemoc w rodzinie, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia lub inne (wskazać jakie). 
Więcej informacji pod nr tel. 83-375-41-50

KONKURS PROFILAKTYCZNY

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Kodeń do udziału w konkursie plastycznym o tematyce profilaktycznym.
Regulamin konkursu

ODBIÓR PRODUKTÓW

W dniu 4 listopada będą wydawane produkty żywnościowe dla osób dotychczas zakwalifikowanych.

TELEFONY ZAUFANIA - DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI

W poniższej zakładce znajdą Państwo numery telefonów zaufania. 
Telefony m.in.: rzecznik praw dziecka, uzależnienia behawioralne, przeciwdziałanie przemocy, problemy emocjonalne, przeciwdziałanie narkomanii, edukator seksualny i inne. 

ODBIÓR PRODUKTÓW

W dniu 23 września będą wydawane produkty żywnościowe dla osób dotychczas zakwalifikowanych.

GABRIEL FLESZAR Z KONCERTEM PROFILAKTYCZNYM W ZPO

10 września z wizytą w Kodniu był znany muzyk Gabriel Fleszar -galeria zdjęć 

GOPS PRZYPOMINA


Przypominamy klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu o składaniu:
- podań o objęcie dożywianiem dzieci uczących się;
- wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (od 1 do 15 września)
- wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego (do końca października). W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w wieku 5 lat, jak również uczęszczających do szkół ponadpodgimnazjalnych oraz zamieszkałych np. w bursie lub internacie prosimy o dostarczenie odpowiednich zaświadczeń do dnia 15 września. 


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia 2015 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Kodniu, w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 15 sierpnia 2015 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr  4 /2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu z dnia 03 sierpnia2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu w 2015 roku.

Zarzadzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu

DOPALACZE! GDZIE SZUKAĆ POMOCY? NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna nawww.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.  
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

IX NADBUŻAŃSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL MUZYCZNY

Już po raz dziewiąty mogliśmy spotkać się na kodeńskiej kalwarii, by wspólnie bawić się i świętować. 
Zapraszamy do obejrzenia 
GALERII ZDJĘĆ.

IX NADBUŻAŃSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL MUZYCZNY


Zapraszamy w najbliższy piątek na kodeńska kalwarię. 


PROJEKT "RPOWADZENIE GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ- ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA

Zapraszamy osoby chętne do zapoznania się z ofertą Stowarzyszenie "Forum Rozwoju Regionu"  dla dzieci niepełnosprawnych. Ankieta zgłoszeniowa do pobrania w siedzibie GOPS w Kodniu. więcej inf. pod nr tel. 721-289-363
Pismo Stowarzyszenia "Forum Rozwoju Regionu"


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Kodniu przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Jest to krajowy program operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo  T U T A J.
STYPENDIUM SZKOLNE


Osoby, którym przyznano w ubiegłym roku szkolnym stypendium szkolne, proszone są o zgłaszanie się do Giminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu - informacje na miejscu. 

OGŁOSZENIE - CENTRUM NAU
KI I BIZNESU "ŻAK"

Informujemy o możliwości podjęcia BEZPŁATNEJ nauki w systemie zaocznym w:
1.  Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „ŻAK" 2. Policealnej Szkole Policealnej CNiB „ŻAK” w Białej Podlaskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu.

Z poważaniem  

Justyna Górska, Dyrektor oddziału


SZKOLENIE I WYWIADÓWKA W RAMACH KAMPANII ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

    Problem spożywania alkoholu oraz innych używek przez nieletnich jest znaczący nawet na obszarze tak małej gminy, jaką jest Kodeń. Akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży to nie jedyny sposób zwrócenia uwagi na to zagrożenie. W związku z powyższym GKRPA postanowiła w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, przeszkolić sprzedawców alkoholu oraz zorganizować wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców. Zwrócenie uwagi na problemy dzieci i młodzież powinno leżeć w gestii osób dorosłych. W pierwszej kolejności są to rodzice, którym szczególnie powinno zależeć na dobru dziecka. Z tego też powodu 4 maja udało się zorganizować spotkanie profilaktyczne dla rodziców. Wywiadówka była możliwa dzięki współpracy z dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu Panem Jackiem Malarskim, który popiera działania Komisji związane z profilaktyką szkolną. 
     Inną grupą, która powinna zwracać uwagę nie tylko na spożywanie przez nieletnich
 alkoholu, ale również energy drinków, to sprzedawcy. Zaproszenie na szkolenie otrzymali właściciele wszystkich działających na terenie gminy Kodeń punktów sprzedaży alkoholu. W ramach szkolenia zapoznano sprzedawców z obowiązującym prawem oraz zwrócono szczególną uwagę na problem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodniu będzie sukcesywnie podejmować działania profilaktyczne, szczególnie w ramach kampanii ZTU. Biorąc udział w tej akcji mamy do dyspozycji szereg atrakcyjnych materiałów w postaci m.in. ulotek i plakatów, które już powędrowały do szkół oraz zasiliły w materiały profilaktyczne inne instytucje. 
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGI OPIEKUŃCZE


Zawiadomienie o ponowynym wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - uslugi opiekuńcze


Zawiadomienie o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 

Caritas Diecezji Siedleckiej wspólnie ze Stowarzyszeniem BONA FIDES włącza się w akcję organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości  Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
W dniach 23 luty – 28 luty 2015 r. odbędzie się kolejna edycja akcji, która ma na celu pomoc osobom pokrzywdzonym różnymi rodzajami przestępstw. Przez cały tydzień w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Parczewie i Białej Podlaskiej, organizowane będą spotkania ze specjalistami, którzy bezpłatnie udzielają specjalistycznych porad.     

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA SPECJALISTÓW


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - wyniki

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE KODEŃ: Świadczenie usług opiekuńczych,  specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych 
 w miejscu zamieszkania podopiecznych
na terenie Gminy Kodeń 
od dnia 16 lutego 2015r. do 31 grudnia 2015r. Numer ogłoszenia: 23412-2015; data zamieszczenia 02.02.2015 
1. 
OGŁOSZENIE 2. SIWZ wraz z załacznikami

WYNIKI PRZETARGU - USŁUGI OPIEKUŃCZE

WYNIKI

CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ 

 „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego.  PLAKAT Z INFORMACJAMI

Oferta - usługi opiekuńcze

Oferta

ROK 2014 
KOLONIE 
ZIMOWE 

Społeczne Stowarzyszenie DIALOG przedstawia ofertę 10 dniowych  kolonii zimowych dla  dzieci 
rolników, ubezpieczonych w KRUS dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników.

CZYTAJ WIĘCEJ....

OFERTA
 obozu rekreacyjnego w Gliczarowie Górnym k. Bukowiny Tatrz. 
w terminie 31.01 - 09.02.2015 r.
CZYTAJ WIĘCEJ...

POŻEGNANIE WÓJTA GMINY KODEŃ RYSZARDA ZANIA

W dniu 8 grudnia odbyło się uroczyste pożegnanie, ustępującego ze stanowiska Wójta Gminy Kodeń, 
Pana Ryszarda Zania. Pracownicy UG, GOPS, GCKSiT, WTZ i ŚDS usłyszeli wiele ciepłych słów, sami
również przygotowali list, by w krótkich słowach podziekować za długoletnią współpracę. 

List pracowników do Wójta Ryszarda Zania

Słowa podziękowanie skierował również Wójt do mieszkańców gminy.

Podziękowanie Wójta Gminy Kodeń Ryszarda Zania

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI REALIZACJI PROJEKTU - "GMINA KODEŃ - AKTYWNE MIEJSCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"


Serdecznie zapraszamy do przeczytania repertażu oraz obejrzenia galerii zdjęć z uroczystych obchodów w związku z realizacją w/w  projektu, połączonego z 10-leciem Warsztatu Terapii Zajęciowej.
LINK DO STRONY

STYPENDIUM SZKOLNE - ZASIŁEK RODZINNY

Przypominamy, że są do odebrania decyzje na stypendium szkolne oraz zasiłek rodzinny.

WYNIKI POSTĘPOWANIA -  "BEZPIECZNE JUTRO"


Wyniki 

ZAPYTANIE OFERTOWE -  "BEZPIECZNE JUTRO"

WYNIKI POSTĘPOWANIA -  "BEZPIECZNE JUTRO"

WYNIKI

ZAPYTANIE OFERTOWE "BEZPIECZNE JUTRO"

Zapytanie ofertowe - PDF

Orferta - DOK


OTWARTE MITYNGI AA W ZABŁOCIU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

Rozpoczynając od 26 października, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, odbywać się będą otwarte mityngi dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. 
Miejsce: sala Wiejskiego Domu Kultury w Zabłociu, godz.: 15:00 - 18:00.
Zapraszamy osoby borykające się z problemem uzależnienia lub trwające w trzeźwości do uczestnictwa w mityngach. 


BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

W całej Polsce działają instytucje, które dostały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem. 

Lista placowek dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce DZIAŁALNOŚĆ/POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych 
http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

Zapraszamy do skorzystania z pomocy.

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt."Gmina Kodeń-aktywe miejsce dla niepełnosprawnych". Termin nadsyłania prac mija 10 września 2014 r. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. REGULAMIN

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

W ramach projektu "Centrum Rozwoju Rodziny" realizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
"Jedność" beda prowadzone bezpłatne porady prawne w Dobromyslu. 
Zapraszamy w dniach:
13 września godz. 10:00-13:00
20 września godz. 10:00-13:00
27 września godz. 10:00-13:00


WNIOSKI

Informujemy, iż są do pobrania (w siedzibie GOPS) wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz stypendium szkolnego. Przypominamy również o skałdaniu podań o przyznanie dożywiania dzieciom w szkole. 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Osoby zaisteresowanye prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu. 

Informator dla rodzin wielodzietnych

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - WYNIKI "BEZPIECZJE JUTRO"

NOWY TELEFON ZAUFANIA


Więcej informacji również na stronie: www.uzaleznieniabehawioralne.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - PROJEKT "BEZPIECZNE JUTRO"

KWALIFIKACJE+DOŚWIADCZENIE=ZATRUDNIENIE

Projekt dla osób bezrobotnych 50+ ...

CZYTAJ WIĘCEJ....

ZBADAJ SIĘ I ZYSKAJ SPOKÓJ - MAMMOGRAFIA

WIĘCEJ INFORMACJI -KLIKNIJ TUTAJ

UWAGA NA ZŁODZIEJI


 

VIII NADBUŻAŃSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL MUZYCZNY


Organizatorzy serdecznie zapraszają na ósmy już Festiwal. 
Harmonogram: 
9.30 - 10.00    Rejestracja uczestników Festiwalu
10.00 - 10.30   Otwarcie festiwalu, powitanie Gości i Uczestników.
10.30 - 15.00   Prezentacje wokalne Uczestników, 
13.00 - 14.00   Obiad
15.00 - 15.30  Wręczenie dyplomów i nagród.
15.30 - 17.00   Wspólna zabawa, poczęstunek (kiełbaski).
17.00  Zakończenie - pożegnanie Uczestników Festiwalu

ZAPROSZENIE NA FESTIWAL


KARA ZGŁOSZENIOWA


DZIEŃ DZIECKA - 1 CZERWCA - KODEŃSKA KALWARIA

Wójt Gminy Kodeń serdecznie zaprasza do udziału w imprezie "Dzień Dziecka".
Na najmłodszych czeka szereg fantastycznych atrakcji.
PLAKAT

PROJEKT - BEZPIECZNE JUTRO 

Przypominamy, iż do końca kwietnia trwa rekrutacja do projektu systemowego "Bezpieczne jutro". 
Chętnych prosimy o zglaszanie się do GOPS w Kodniu, ul. 1 Maja 20. Zapraszamy. 


INDEX START2STAR

Indeks Start2Star to projekt, dzięki któremu każdego roku dwudziestu studentów z całej Polski otrzymuje co miesiąc – przez cały okres studiów – ponad tysiąc złotych stypendium. Celem tego projektu jest inwestowanie w zdolnych młodych ludzi w trudnej sytuacji materialnej. Żeby zostać stypendystą nie wystarczą same dobre wyniki w nauce,  należy wykazać się również aktywnością naukową, społeczną, przedsiębiorczością bądź zaangażowaniem w wolontariat. Nie ma znaczenia jaki kierunek bądź w jakim trybie odbywają się studia - ważne jest tylko, by uczelnia znajdowała się na terenie kraju 
Czytaj więcej

BEZPŁATNE TURNUSY LECZNICZE W KRASNOBRODZIE 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej oferty leczniczej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem internetowym www.sanatorium-krasnobrod.pl

STYPENDIA

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych a Twoja rodzina znajduje się w niedostatku, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium. 

Stypendia SPES (dowiedz się więcej) 
www. stypendia.org.pl
KIERMASZ WIELKANOCNY
AKCJA - CZYSTY ANIOŁEK

Stowarzyszenie "Piękne Anioły" organizuje akcje pt. "Czysty Aniołek", mającą na celu pomoc dzieciom poprzez poprawę ich warunków życia. W związku z powyższym w okresie od lutego do czerwca zorganizowana zostanie zbiórka środków czystości oraz artykułów higienicznych. 
Przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej Stowarzyszenie chce przekazać zebrane artykuły jak największej liczbie potrzebujących dzieci. 
Więcej o akcji: www.piekne-anioly.org


ROZPOCZĘLI NOWY ROK NAGRODĄ "DOBRE, BO BIALSKIE"

"Dobre, bo bialskie" to wyjątkowa nagroda, przyznawana przez Starostę Bialskiego dla firm,
instytucji,samorządów, które przyczyniają się do rozwoju regionu, a także włączają się w pomoc innym. 
W tym roku jedną z pięciu statuetek, otrzymała...


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTEPOWANIA- "Bezpieczne Jutro"


Rozstrzygnięcie postępowania


"40 tysięcy możliwości dla 50+"


Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby powyżej 50 roku życia do wzięcia udziału w projekcie, umozliwiającym otworzenie własnej działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania to 40.000 zł
Więcej informacji TUTAJ


ZAPYTANIE OFERTOWE "Bezpieczne Jutro"


Pod poniższymi linami znajdą Państow zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na wykonywanie kursu zawodowego oraz wzór oferty

ROK 2013
BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE

Realizowane  w ramach projektu „Recepta na długowieczność”
23.10.2013r. - środa od godz. 16:00 - Kodeń
21.10.2013r.- poniedziałek od godz. 16:00 -  Olszanki
22.10.2013r. wtorek od godz. 18:00 - Zabłocie
28.10.2013r. poniedziałek od godz. 16:00 - Okczyn
29.10.2013r. wtorek od godz. 18:00 - Kopytów
17.10.2013r. czwartek od godz. 16:00 -  Kostomłoty I
05.11.2013r. wtorek od godz. 18:00 - Kąty
26.10.2013r. poniedziałek od godz. 13:00 -  Dobromyśl


BEZPŁATNE PORADY TERAPEUTYCZNE


Realizowane  w ramach projektu „Recepta na długowieczność”
19.10.2013r. - sobota od godz. 16:00 - Kodeń
21.10.2013r.- poniedziałek od godz. 16:00 -  Olszanki
22.10.2013r. wtorek od godz. 18:00 - Zabłocie
28.10.2013r. poniedziałek od godz. 16:00 - Okczyn
29.10.2013r. wtorek od godz. 18:00 - Kopytów
04.11.2013r. poniedziałek od godz. 16:00 -  Kostomłoty I
05.11.2013r. wtorek od godz. 18:00 - Kąty
18.11.2013r. poniedziałek od godz. 16:00 -  Dobromyśl


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTEPOWANIA - BEZPIECZNE JUTRO

ZAPYTANIE OFERTOWE - projekt "Bezpieczne jutro"

Pod poniższym linkiem znajdą Państow zapytanie ofertowe dotyczące projektu Bezpieczne jutro.

Zapytanie ofertowe 


Oferta

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE


Wójt Gminy Kodeń oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jedność” zapraszają wszystkich chętnych
w ramach projektu „Recepta na długowieczność” do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych 
ü 13 września 2013r.- Piątek od godz. 800-900 siedziba Stowarzyszenia 
                                                                                  ( BUDYNEK GOPS PRZY UL. 1 MAJA 20 W KODNIU)
ü 13 WRZEŚNIA 2013R.- piątek OD GODZ. 900-1100- Olszanki
ü 13 WRZEŚNIA 2013R.- piątek OD GODZ. 1115-1315- Dobromyśl
ü13 WRZEŚNIA 2013R.- piątek OD GODZ. 1330-1530- Zabłocie
ü 13 WRZEŚNIA 2013R.- piątek OD GODZ. 1600-1800- Okczyn


KOLEJNY PROJEKT STOWARZYSZENIA


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami nowego projektu "Twarze Niepełnosprawności Obrazem Dusz - niepelnosprawny w środowisku wiejskim".

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pod poniższym linkiem znajdą Państow zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka. 
CZYTAJ TUTAJ


ZAJĘCIA SPORTOWE


W ramach projektu "recepta na długowieczność" w czwartek (25.07.13r.) godz. 16:00 odbeda się zajęcia sportowe. 
Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu. 
Zapraszamy


KONKURS LITERACKI


W ramach projektu "Jestem fair" zapraszamy uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum z terenu gminy Kodeń do udziału w konkursie na wiersz lub opowiadanie o tematyce profilaktycznej. Więcej informacji pod poniższym linkiem KLIKNIJ TUTAJ oraz pod nr tel. 83-375-41-50
Termin nadsyłania pracy do 30 września 2103 r.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania 
"Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii 
i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". 
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubelskiego.


PROJEKT: RECEPTA NA DŁUGOWIECZNOŚĆ

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Harmonogramy zajęć warsztatowych  
                Kodeń                   
                 Kostomłoty               
                  Kąty                     
                   Okczyn                     
              Olszanki                 
                 Dobromyśl                 
                 Kopytów              
                   Zabłocie                   

Harmonogram zajęć muzycznych
                  Kodeń                 
          Kostomłoty          
                   Kąty                    
              Okczyn              
               Olszanki                 
           Dobromyśl           
                Kopytów                
             Zabłocie            KONKURS PLASTYCZNY

Informacja o konkursie:

Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.
Za najlepsze rysunki przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, odtwarzacze mp3 i koszyki ze słodyczami leśniowskimi. Ponadto zwycięskie prace znajdą się w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2014. Dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na realizację szczytnego zamierzenia Ojców Paulinów, jakim jest budowa Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie.
Prace plastyczne – wykonane dowolną techniką – na kartonie papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 31 lipca br. na adres Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres.
Więcej informacji o konkursie (w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy) dostępnych jest na stronie internetowej www.cil.org.pl lub u osoby koordynującej: Aleksandra Kubas-Chojna, tel. 535 080 573, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Patronat medialny nad konkursem objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Plakat z informacjami dot. konkursu

PROJEKT: RECEPTA NA DŁUGOWIECZNOŚĆ


Stowarzyszenie rusza z kolejnym projektem, pod poniższym linkiem znajdą Państwo więcej informacji oraz harmonogram zajęć. Zapraszamy.
Informacje o projekcie

VII NADBUŻAŃSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL MUZYCZNY - 3 LIPCA

Festiwal już za nami, jednak warto wrócić do atmosfery tego dnia. Zapraszamy do galerii zjęć, gdzie znajdą Państwo więcje informacji oraz odnośników do innych stron. 

Projekt "BEZPIECZNE JUTRO" - informacje dla firm szkolących


PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE

Informujemy, iż w dniu 20.06.2013 r. od godz. 9:00 będą wydawane produkty żywnościowe dla osób dotychczas zakwalifikowanych.

Projekt "BEZPIECZNE JUTRO" - informacje dla firm szkolących

NOWY PROJEKT: PO SŁONECZNIEJ STRONIE ŻYCIA 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Jedność" realizuje projekt ,,Po słonecznej stronie życia".

W ramach realizacji zadania osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z porad psychologa. Odbędą się również warsztaty z zakresu tworzenia papierowej wikliny oraz    powstawania i wykorzystania papieru czerpanego. W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne mające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz osoby z  zaburzeniami psychicznymi.

 Projekt będzie realizowany w okresie od 1 czerwca do 15 grudnia 2013r.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie.


CENTRUM ROZWOJU RODZINY

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jedność” w ramach projektu „Centrum Rozwoju Rodziny” zaprasza na bezpłatne zajęcia warsztatowe i spotkania z psychologiem do świetlicy wiejskiej w Dobromyślu.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

II NADBUŻAŃSKI PLENER FOLKLORYSTYCZNY 

 Pierwsze zdjęcia z imprezy dostępne są pod poniższym linkiem. Zapraszamy do obejrzenia.

DZIEŃ DZIECKA  

Zapraszamy do przeczytania artykułu z obchodów Dnia Dziecka oraz  obejrzenia galerii zdjęć. 
Pod poniższymi linkami znajdą Państwo więcej informacji.

Artykuł i galeria zdjęć
Galeria zdjęć: facebook


STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW 

Stypendia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Termin naboru wniosków planowany
jest od 28 czerwca do 16 września 2013r. 
Treść pisma
Informacje o stypendium

APEL WÓJTA GMINY KODEŃ

Projekt "BEZPIECZNE JUTRO" - informacje dla firm szkolących


Wyniki
Zapytanie ofertowe
Oferta
Komunikat

POMOC MIESZKAŃCOM PODTOPIONYCH MIEJSCOWOŚCI

Kwiecień 2013 roku zapisze się na długo w pamięci mieszkańców gminy Kodeń. Z powodu podniesionego stanu wody na rzece Bug, podtopionych zostało kilka gospodarstw... czytaj więcej


OSTRZEŻENIE WÓJTA GMINY KODEŃ 

Ostrzeżenie Wójta Gminy Kodeń związane z wysokim poziomem wody w rzece Bug i ogłoszonym alarmem powodziowym.


Projekt pt. "WYCIECZKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO"

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jedność“ pozyskało środki na realizację projektu o nazwie  ,,Wycieczka jest dobra na wszystko"

W ramach realizacji projektu zorganizowana zostanie 3 dniowa wycieczka dla chętnych osób niepełnosprawnych, w tym uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu. Wyjazd odbędzie się z Kodnia, uczestnicy wyjazdu zwiedzą m.in. Zamość, Janów Lubelski, Zwierzyniec.
Planowana wycieczka będzie zawierała zróżnicowaną ofertę, m.in. zwiedzanie muzeów, obiektów sakralnych, ZOO, szlaków i atrakcji  turystycznych. 
Deklaracje uczestnictwa w projekcie dostępne są w siedzibie GOPS i Stowarzyszenia, Kodeń, ul. 1 Maja 20.
Wyjazd odbędzie się w terminie od 13 do 15 maja.
Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego


STYPENDIA INDEKS START2STAR - stypendia dla maturzystów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje o rozpoczęciu szóstej edycji programy stypendialnego INDEKS START2STAR, którego celem jest zapewnienie zdolnym, ale niezamożnym maturzystom finansowania  przez cały okres studiów (stypendia w wysokości 1300 zł miesięcznie), przy czym kandydatom pozostawia się pełną swobodę wyboru uczelni i kierunku. Organizatorem projektu jest Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi we współpracy z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich.

 

Udział w programie mogę wziąć osoby spełniające następujące warunki:
- miesięczny dochód w rodzinie kandydata nie może przekroczyć 1000 zł netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny ( w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych),
- średnia ocen minimum 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej,
- udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych związanych z przyszłym kierunkiem
- wykazanie się aktywnością społeczną i przedsiębiorczością.

W ramach pierwszego etapu rekrutacji kandydaci powinni zarejestrować się oraz wypełnić formularz na stronie internetowej www.fundacjajlc.pl/start2star w terminie do 7 kwietnia br. Drugi etap rekrutacji przewiduje rozmowy przed Komisją Stypendialną, które odbędą się w terminie 23 – 26 kwietnia br. W warszawie, przy czym dojazd kandydatów na rozmowy będzie refundowany.

Więcej informacji o projekcie znają Państwo na stronie Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi:
www.paga.org.pl/start2srat


TRWA NABÓR DO PROJEKTU "BEZPIECZNE JUTRO"

Informujemujemy, iż trwa nabór do VI edycji projektu "Bezpieczne jutro" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby GOPS w Kodniu, w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zapisania się do w/w projektu.  Projekt "Bezpieczne jutro" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE 

FILM DOKUMENTALNY - POWSTANIE STYCZNIOWE 1863

"Kodeń to miasteczko z niezwykłą historią. Gdyby w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wydarzenia w całym kraju przebiegały tak, jak w Kodniu, to powstanie styczniowe już rano zakończyłoby się sukcesem." Na stronie Telewizji Polskiej dostępny jest film przybliżający wydarzenia tego okresu na ziemiach kodeńskich. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia.

http://www.tvp.pl/vod/audycje/historia/bylo-nie-minelo/wideo/02022013/9730402

PODSUMOWANIE PROJEKTU "WESOŁE JEST ŻYCIE STARUSZKA CZ.II"


Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jedność” aktywnie działa od 2009 r. W ciągu trzech lat zrealizowało ok. 30 projektów. Jednym z nich jest zakończony 30 listopada 2012 r. projekt pt. „Wesołe jest życie staruszka cz. II”, który to realizowany był ze środków PO FIO w miejscowościach Okczyn i Dobratycze. 
     Celem programu była organizacja zajęć warsztatowych rozbudowanych o spotkania integracyjne i spotkania ze specjalistami, które miały służyć integracji międzypokoleniowej seniorów i młodych, poprawie relacji z osobami starszymi, wzmocnienie ich podmiotowości społecznej w środowisku lokalnym, rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, społecznych i psychologicznych osób starszych, złagodzenia ich negatywnych skutków, poprawie relacji społeczeństwa z osobami starszymi, rozwijaniu różnorodnych form aktywizacji środowiska ludzi starszych i młodych. Podczas realizacji projektu zorganizowano spotkania pt.:  „Pożegnanie wakacji” oraz „Dni Seniora”. Wszystkim mieszkańcom przygotowano pamiątkowe kalendarze, które przynajmniej przez rok 2013 nie dadzą zapomnieć o odbytych spotkaniach.
      Aktywność mieszkańców Okczyna i Dobratycz na organizowanych spotkaniach, dała możliwość /zgodnie z założeniami projektu z PO FIO/ dostosowania i doposażenia istniejących pomieszczeń do potrzeb prowadzonych zajęć i spotkań. 

WYNIKI PRZETARGU

wyniki przetargu

OGŁOSZENIE- PRZETARG "BEZPIECZNE JUTRO"

* Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony
* Załącznik 1 do SIWZ
Załącznik 2a do SIWZ
* Załacznik 2b do SIWZ
Ząłącznik 3 do SIWZ
Załącznik 4a do SIWZ
*
 Załacznik 4b do SIWZ

* wyjaśnienia do SIWZ

WYNIKI

Wyniki przetargu 

OGŁOSZENIE- PRZETARG "BEZPIECZNE JUTRO"

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony
Załącznik 1 do SIWZ
Załącznik 2a do SIWZ
* Załacznik 2b do SIWZ
Ząłącznik 3 do SIWZ
Załącznik 4a do SIWZ
Załacznik 4b do SIWZ


WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO "BEZPIECZNE JUTRO"Wyniki


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO "BEZPIECZNE JUTRO"


* WYJASNIENIE DO TREŚCI SIWZ

* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
* SIWZ po zmianach

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony
Załącznik 1 do SIWZ
Załącznik 2a do SIWZ
Załacznik 2b do SIWZ
Ząłącznik 3 do SIWZ
Załącznik 4a do SIWZ
Załacznik 4b do SIWZ

R
PROJEKT: FILMOWA ADAPTACJA POWIEŚCI J. I. KRASZEWSKIEGO "HRABINA COSEL"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Jedność" przy współpracy WTZ I ŚDS w Kodniu realizuje projekt: Filmowa adaptacja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego "Hrabina Cosel", współfinansowany ze środków Województwa Lubelskiego. Realizacja projektu przewidziana jest na okres marzec-grudzień 2012r. 

Czytaj więcej...
FOLDER PROMUJĄCY PROJEKT

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- "BEZPIECZNE JUTRO"

Pod poniższym linkiem znajdują się wyniki przetargu nieograniczonego pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w 2012 roku w ramach aktywnej integracji beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „Bezpieczne jutro” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Podziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PROJEKT "WYWOŁAJ MARZENIA"

"Wywołaj marzenia" to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, w ramach którego
przeprowadzone zostaną warsztaty fotograficzne oraz wszyscy uczestnicy otrzymają
wsparcie psychologiczne.  
Dowiedz się więcej... 

PROJEKT "NUDA CZYNI CUDA"

Od 1 czerwca 2012 r. ruszył projekt skierowany do mieszkańców Gminy Kodeń. 
Sprawdź jak możesz spędzić swój wolny czas...
Czytaj więcej...

11 EDYCJA "TRZEŹWEGO UMYSŁU", W KTÓRYM UCZESTNICZY GMINA KODEŃ 

styczeń- grudzień 2011                                                                                                               "ALKOHOL- MÓJ WRÓG"                                                                                              

grudzień 2011 r.
               
Z dn. 15 grudnia br. zakończył sie kolejny z realizowanych projektów przez SIS "Jedność".OBCHODY DNIA SENIORA

listopad 2011 r.
                             W Gminie Kodeń miesiąc listopad od wielu lat kojarzony jest z obchodami „Dnia Seniora”. Dzień ten jest okazją do zabawy, ale też podziękowań tym wszystkim ludziom, jak też instytucjom, które wspierają i ułatwiają życie i funkcjonowanie osobom starszym...

„UŚMIECH ZA UŚMIECH”  

sierpień- listopad 2011 r.

                 Projekt realizowany jest przez GOPS Kodeń w ramach Priorytety I podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie, zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.
W ramach programu „Uśmiech za uśmiech” przeprowadzone zostały warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców. Można było skorzystać z porad psychologa, terapeuty i prawnika. Przeprowadzone zostało również szkolenie dla kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego
.

WTZ i ŚDS W ŁODZI NA IV MIĘDZYNARODOWYM  PRZEGLĄDZIE TEATRÓW MUZYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11-12 październik 2011 r.

                                               Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy z Kodnia wzięli udział w IV Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Festiwal został zorganizowany dzięki środkom finansowym Urzędu Miasta  oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.


PODSUMOWANIE PROGRAMU "WESOŁE JEST ŻYCIE STARUSZKA"   

czerwiec-wrzesień 2011 r.
                               
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jedność” aktywnie działa od 2009 r. W ciągu dwóch lat zrealizowało kilkanaście projektów. Jednym z nich jest zakończony 30 września projekt pt. „Wesołe jest życie staruszka”, który to realizowany był w miejscowości Okczyn ze środków PO FIO.


OBCHODY 500-LECIA KODNIA                

2,3,4 wrzesień 2011 r.
                         (…) My Zygmunt z Łaski Bożej Król Polski(…) z osobliwszej łaski naszey którey pozwalamy(…) Janowi Sapiezie, (…) w rzeczonych Dobrach Kodeń, na miejscu przyzwoitym i upodobanym Zamek obronny wystawić i Miasto założyć, które aby tym łatwiej i lepiey fundować się mogło Obywatelom ze wsządt obsiadać mogącym, czyli Miasteczku temu Kodeń Prawa Saxonskiego co nazywaią Magdeburskie mocą, tego Przywileiu wiecznie pozwalamy (…)
.
         Te pamiętne słowa z 1511 roku dały początek powstaniu miasta Kodnia...


KODEŃ W WARSZAWIE- WERNISAŻ Z OKAZJI OBCHODÓW                               
500-LECIA KODNIA                                                                             

26 sierpień 2011 r.

                        W Centrum Kultury "Łowicka" w Warszawie odbyła się wystawa fotogramów Iriny Szepielewicz i pasteli- Janusza Maksymiuka. Tematem wystawy była gmina Kodeń."POŻEGNANIE WAKACJI"                                                                                               
Zakończenie programu "ASERTYWNOŚĆ- SZTUKA BYCIA SOBĄ"
   

20 sierpień 2011 r.

                                    Organizatorzy przygotowali wachlarz atrakcji dla najmłodszych jak również występy, pokazy i degustację dla starszej publiczności.
V  NADBUŻAŃSKI  INTEGRACYJNY FESTIWAL MUZYCZNY                       

3 lipiec 2011
                           Festiwal to nie tylko forma przeglądu artystycznego, ale przede wszystkim szansa pokazania niesamowitych możliwości i talentu osób niepełnosprawnych. Świat jaki otwierają przed widzami emanuje wrażliwością, ciepłem i radością.
                           W zakładce "czytaj więcej" znajduja się informacje dotyczące wszystkich festiwali, zdjęcia oraz informacje z jakich placówk województwa lubelskiego przybyli uczestnicy.TO DEŃ NADBUŻAŃSKI                                                                                        
lipiec- sierpień
SIS Jedność we współpracy z WTZ oraz ŚDS w Kodniu
. W ramach programu wspierania aktywności lokalnej  na terenach wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju wsi polskiej "Razem możemy więcej"  realizuje projekt "To deń nadbużański"
  
"LETNIE IGRASZKI"                     
19 czerwiec 2011 r.
                           
Festyn z cyklu "Kodeńskie Cztery Pory Roku" zakończony. Zobacz co dla mieszkańców przygotował Wójt Gminy Kodeń- Pan Ryszard Zań, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Jedność" oraz Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu.

 

OBCHODY DNIA SENIORA 2010 r.                                 


listopad 2010 r.

                       Od wielu lat listopad jest miesiącem w Gminie Kodeń , kiedy seniorzy obchodzą swoje święto.  W pełni sił i z niesamowitą energią seniorzy angażują się w rozmaite działania i chętnie uczestniczą w imprezach i formach aktywności, często przygotowanych specjalnie dla nich.


EUROPEJSKI ROK WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

11 maj 2010 r.

               Przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz  Klubów Seniora mieli zaszczyt uczestniczyć 11 maja w Konferencji inaugurującej Wojewódzkie Obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.  Organizatorami spotkania byli: Marszałek Województwa Lubelskiego i Wojewoda Lubelski.


  

 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 291429

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama