JTCLASSBLU 15

Licznik odwiedzin

Odsłon : 209002

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu
ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń     
Tel. 83-375-41-50  
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny otwarcia: pn - pt. godz. 7.30 -  15.30  

   

  Od dnia 05.11.2020 do 10.11.2020 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie obsługiwał interesantów  tylko i wyłącznie telefonicznie. 
W DNIU 28.10.2020 r. DYŻUR PSYCHOTERAPEUTY ODWOŁANYINFORMACJA
Dyżur psychoterapeuty Aleksandra Czopa 
daty: 21,28 październik; 4, 18 listopad, 2, 16 grudzień
w godz. 12:00-14:00 siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu
w godz. 14:00-17:00 u Ojców Oblatów (furta klasztorna za kościołem)   
         K O M U N I K A T  ! ! !
 

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem oraz z uwagi na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy informuję, że od dnia 03 sierpnia 2020 r.  zostaną wdrożone zmiany w zakresie funkcjonowania Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiany podyktowane są troską o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów, jak i wszystkich pracowników Ośrodka. Bardzo proszę, by w pierwszej kolejności korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną, z wykorzystaniem bezpiecznej bankowości internetowej oraz ewentualnymi telefonicznymi konsultacjami.

Pobrane wnioski i formularze należy wypełnić w domu.
Wzory wypełnionych wniosków dostępne są na naszej stronie w zakładkach

* świadczenia rodzinne
* 300+

(wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ nie składamy, świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r.)

                Interesanci będą obsługiwani pojedynczo. Przypominam, by podczas wizyty w Ośrodku przestrzegać zasłaniania ust i nosa, zdezynfekować ręce oraz zachowywać bezpieczny dystans. Prawidłowo wypełnione wnioski można składać  bez kolejki do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku OPS (parter) lub
u pracownika dyżurującego, zachowując odległość min. 2 metry od drugiej osoby.

                Prosimy Państwa o wyrozumiałość i odpowiedzialne dostosowanie się do obostrzeń. PROJEKT "SKUTECZNA AKTYWIZACJA" DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Skuteczna aktywizacja” realizowanym na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0079/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.
Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o projekcie.
Projekt pn. „Skuteczna aktywizacja” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.„SKUTECZNA AKTYWIZACJA”
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 - 30.04.2021
Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 • stworzenie diagnozy potrzeb oraz zaplanowanie ścieżki reintegracji przygotowanej w oparciu o wzór kontraktu socjalnego,
 • poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej i treningu motywacyjnego i kompetencji społecznych,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie trenera pracy.

W ramach uczestnictwa zapewniamy m.in.:

 • możliwość odbycia stażu zawodowego wraz z otrzymywaniem stypendium stażowego,
 • atrakcyjne szkolenia zawodowe i stypendium szkoleniowe,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia,
 • wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Do udziału zapraszamy osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim,
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego,
 • Nie uczestniczące obecnie w innych projektach finansowanych lub współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • zachęcamy do uczestnictwa zarówno kobiety jak i mężczyzn.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE
Szczegółowe informacje w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13/1, tel. 81 534-82-90, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły prace po 15 marca 2020 r. 

więcej informacji w linku
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6
lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

 

Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.

Kierujemy do Państwa gorącą prośbę o pomoc w dotarciu do maturzystów, ludzi młodych i ambitnych z informacją o możliwości jaką daje stypendium FEJJ.

Link do naszej strony: www.fejj.pl

"AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA(V)"
Zapraszamy do skorzystania z projektu, kierowanego dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. 
Więcej informacji otrzymają Państwo w Urzędzie Pracy tel. 83-341-65-00
lub na stronie www.bialapodlaska.praca.gov.plHORYZONT - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH,
KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA 1000 ZŁ NA OSOBĘ
Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji EFC, www.efc.edu.plPSYCHOTERAPEUTA ALEKSANDER CZOP

Informujemy, iż Pan Aleksander Czop jest do Państwa dyspozycji w każdą środę w godzinach od 9 do 19 
pod numerem telefonu 
606 830 455.
W przypadku konieczności spotkania osobistego istnieje możliwość umówienie wizyty w OPS, 
jednak tylko i wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z psychoterapeutą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu
uruchamia specjalny numer telefonu alarmowego, pod którym będzie można uzyskać pomoc i wsparcie,
dot. pandemii koronawirusa. 
DYŻUR TELEFONICZNY OD GODZ. 7.30 DO 19.00
500-230-673

Prosimy kontaktować się w sprawach pilnych.

W godz. 7.30-15.30 działa nr OPS 83-375-41-50
Pod tym numerem mogą uzyskać pomoc osoby objęte kwarantanną domową,
w szczególności osoby starsze, samotne, schorowane.
Zgłoszenia przyjmujemy również e-mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    AKCJA „Pomoc w Zakupach”

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Urząd Gminy Kodeń wprowadza na terenie Gminy Kodeń akcję „Pomoc w Zakupach”.
Akcja polega na zakupie podstawowych produktów żywnościowych  i leków  oraz dostarczeniu ich  do miejsca zamieszkania osób potrzebujących. 
Adresatami akcji są samotne osoby starsze (powyżej 60 roku życia), niepełnosprawne i chore, które żyją samotnie oraz osoby, które nie mogą zwrócić się o pomoc do swoich bliskich.
 
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu  
83 375 41 50

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

 • Podczas rozmowy z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu  należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz listę zakupów.
 • Pracownik Socjalny GOPS w Kodniu dokona zakupów i dostarczy na wskazany adres.
 • Zakupy będą dokonywane w sklepach położonych na terenie gminie.
 • Leki kupowane będą na podstawie recept.
 • Koszt zamówionych zakupów nie może przekroczyć kwoty 200 zł.
 • Osoba zamawiająca zwróci pracownikowi pieniądze dopiero po dostarczeniu zakupów na podstawie paragonu.
 • Zakupy będą dostarczane raz w tygodniu w środę.
 • Zakupy zostaną przekazane osobom z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 • Apelujemy  o przekazywanie pieniędzy w woreczku. 

Dyżur psychoterapeuty w dniu 25.03.2020 tylko telefonicznie 606 830 455.
Dalsze dyżury zostają zawieszone do odwołania.
  

KWARANTANNA

Dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Od 15 marca kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich wracających z zagranicy.  Osoba przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów. Nikomu nie wolno do takiej osoby przychodzić.

To i wiele innych pojęć, informacji uzyskacie Państwo pod poniższym linkiem: PACJENT.GOV.PL

Zapraszamy do zapoznania się i edukowania.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
 
tel.: 505 187 728 lub 513 096 756
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kodeń,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników  zwracam się
z prośbą o  ograniczenie  wizyt w ośrodku wyłącznie do spraw, które tego wymagają.

Proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, ePUAP lub telefonicznie.

W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się seniorzy, którzy  nie powinni teraz opuszczać swoich domów.  Powinni  unikać zatłoczonych miejsc
i  ograniczyć wszystkie kontakty do minimum!

Pracownicy GOPS w Kodni są w pełnej gotowości do udzielania pomocy osobom potrzebującym
-  nr telefonu: 83 375 41 50

 Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kodniu
mgr Marta Pomorska

 Ważne telefony !!!!!

Numer infolinii NFZ dot. postępowania w sytuacji zakażenia koronawirusem:                       

800-190-590

 Numer telefonu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w sytuacji, gdy osoby wracają z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub mają  objawy chorobowe wskazujące na zakażenie:

PSSE Biała Podlaska

505 187 728

Biała Podlaska
ul. Warszawska 18
tel. 83 344-41-60


INFORMACJE KORONAWIRUS

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - INFORMACJE

Zamówienie na usługi społeczne, tj. "Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r."
 

 
INFORMACJA

W dniu 22.11.2019 r. (piatek) w godz. 8:00-12.30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie obsługiwał interesantów z powodu szkolenia pracownikó OPS.
Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko


WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ
Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ


 KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
PRACOWNIK SOCJALNY
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

DRUKI DO POBRANIA

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
ASYSTENT RODZINY
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

DRUKI DO POBRANIA
 

500+
JUŻ OD 1 LIPCA MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
OD 1 SIERPNIA W WERSJI PAPIEROWEJ W OPS
   


ZAKOŃCZENIE PODPROGRAMU 2018

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2018. Program był realizowany od sierpnia 2018 do maja 2019. Pomocą żywnościową objęto 351 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 17t 090kg 500g. żywności co stanowi 2450 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się jedne warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej  dla 25 osób. Prawidłowa realizacja Programu wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu. Informujemy, że Podprogram  2019 rozpoczyna się od sierpnia 2019 i będzie trwać do czerwca 2020r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS.Zmiany dyżurów przyjmowania psychoterapeuty Aleksandra Czopa

Od miesiąca czerwca 2019 r. można umówić się na wizytę w GOPS w godz. 12:00-15:00, u ojców Oblatów w godz. 15:00-17:00. Dyżury pełnione są co dwa tygodnie. 
czerwiec - 5, 19; lipiec -  3,17; sierpień -7, 21; wrzesień -4, 18; październik - 2, 16; listopad - 6, 20; grudzień - 4, 18


Dokumenty do pobrania:
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6


AKTYWIZACJA - PRACA V
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej realizuje projekty "Aktywizacja - Praca V" skierowany dla osób powyżej 30 r. ż. zarejestrowanych jako os. bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy oraz należące co najmniej do jednej z poniższych grup osób: długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnością, kobiety, odchodzące z rolnictwa.  W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci staży, szkoleń, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zatrudnienia w ramach wyposażenia stanowiska pracy oraz w ramach prac interwencyjnych.

Nabory będą ogłaszane na str.: www.bialapodlaska.praca.gov.pl


WARSZTATY „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”- ,,Damy Radę” 

Dnia 16 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej jadłodajni „U Oblatów” odbędą się 3-godzinne, bezpłatne, warsztaty „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”.

W czasie warsztatów można dowiedzieć się: 
-jak przygotować się do opieki, 
-jak przystosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej oraz jak dbać o jej pielęgnację, aby uniknąć jednego z największych problemów osób długotrwale unieruchomionych, czyli odleżyn, 
-jak dobrać i zmienić pieluchomajtki,
-jak postępować, żeby w tej trudnej sytuacji zadbać także o własne zdrowie 
-o jakich dokumentach powinno się pamiętać, by skorzystać z przysługujących świadczeń oraz uniknąć niepotrzebnych trudności w przypadku załatwiania spraw urzędowych.
Warsztaty przeprowadzi ambasador programu fundacji „Razem Zmieniamy Świat”- dr Ewa Czeczelewska 

Zapisy na warsztaty – na furcie klasztornej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu, ul. Rynek 1. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

Organizatorzy:
Proboszcz Parafii Św. Anny w Kodniu  

Grupa wolontariatu „Pomocna Dłoń” w ZPO w KodniuBEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNO- TERAPEUTYCZNE

PROWADZI PAN ALEKSANDER CZOP

Spotkania we WTORKI odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym w budynku Klasztoru Misjonarzy Oblatów w Kodniu.
Spotkania w ŚRODY odbywać się będą w GOPS w Kodniu.

Osoby zainteresowane proszone są o zapisywanie się na wizytę do Terapeuty za pośrednictwem usługi SMS pod nr telefonu 606 830 455.
Otrzymanie odpowiedzi SMS oznacza potwierdzenie wizyty i zapisanie jej w wyznaczonym terminie.


 

BEZPŁATNA POMOC TERAPEUTYCZNA

HARMONOGRAM STYCZEŃ-CZERWIEC 2019
 
Aleksander Czop tel. 606-830-455

Wtorek -punkt przy klasztorze;
Środa - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wizyty można umawiać przez sms

 STYCZEŃ

15 (wt.) g. 1500-1800

16 (śr.) g. 1130-1330

22 (wt.) g. 1500-1800

23 (śr.) g. 1130-1330

LUTY

5 (wt.) g. 1500-1800

6 (śr.) g. 1130-1330

19 (wt.) g. 1500-1800

20 (śr.) g. 1130-1330

MARZEC

5 (wt.) g. 1500-1800

6 (śr.) g. 1130-1330

19 (wt.) g. 1500-1800

20 (śr.) g. 1130-1330

KWIECIEŃ

2 (wt.) g. 1500-1800

3 (śr.) g. 1130-1330

16 (wt.) g. 1500-1800

17 (śr.) g. 1130-1330

MAJ

7 (wt.) g. 1500-1800

8 (śr.) g. 1130-1330

21 (wt.) g. 1500-1800

22 (śr.) g. 1130-1330

CZERWIEC

4 (wt.) g. 1500-1800

5 (śr.) g. 1130-1330

18 (wt.) g. 1500-1800

19 (śr.) g. 1130-1330
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu ogłasza przetarg nieograniczony 
na usługi opiekuńcze z dnia 17.12.2018r. 
Oferta na świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9 - UMOWA
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy


Gminne Centrum, Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu zaprasza do udziału w projekcie
„Kluby Seniora w Gminie Kodeń”

            Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 26 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Kodeń poprzez usługi społeczne
w lokalnej społeczności w formie 3 Klubów Seniora w Kodniu, Kostomłotach i Zabłociu do  dnia 31.12.2020 r. 
Projekt skierowany jest do osób  wykluczonych, lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy spełnią warunki:
- zamieszkują na  terenie wiejskim, - są mieszkańcami  Gminy Kodeń, - mają ukończone 60 lat.

„Kluby Seniora w Gminie Kodeń” będą miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Kluby Seniora pozwolą na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/ aktywnościach.

 Formy wsparcia dla uczestników:
1. Zajęcia artystyczne (muzyka, śpiew, taniec, teatr, rękodzielnictwo).
2.   Zajęcia kulinarne (animacyjne wykłady i warsztaty na temat zdrowego odżywiania i diety w wieku seniora połączone ze wspólnym przygotowaniem zdrowych i smacznych posiłków, dostosowanych do potrzeb zdrowia, przy uwzględnieniu produktów sezonowych, degustacja potraw).
3.    Zajęcia ekologiczno-ogrodnicze (sadzenie roślin w doniczkach i hodowla ich w warunkach domowych np. zioła, sadzenie krzewów i ich pielęgnacja, pogadanka na temat ekologii, konkurs na najpiękniejszy ogród).
4.    Zajęcia fotograficzne (podstawy fotografii, praktyczne wykonanie zdjęcia w pomieszczeniu i plenerze, wykonanie zdjęcia portretu uczestnika projektu, rodziny, wnuków, obróbka i wydruk zdjęć).
5.    Zajęcia sportowe (różnego rodzaju zajęcia ruchowe o charakterze profilaktyki zdrowia, zachęcające do aktywności fizycznej i dostosowanej do wieku uczestników oraz kondycji: nordic walking, aerobik, ćwiczenia rozciągające i relaksujące, kurs udzielania pierwszej pomocy).
6.     Wyjazd na basen (raz w miesiącu wyjazd z opiekunem na basen, zajęcia na basenie o charakterze profilaktyki zdrowia zwiększające wydolność i kondycję organizmu).
7.    Spotkania okolicznościowe (3 spotkania w roku  m.in. dzień seniora, majówka, bal karnawałowy).
8.   Wycieczka integracyjna do teatru lub muzeum

Dla Wszystkich uczestników Klubu Seniora zapewniamy serwis kawowy.

Wszystko całkowicie bezpłatne w  ramach wsparcia unijnego.

 Dofinansowanie projektu z UE: 600 923,22 
Całkowita wartość projektu: 706 968,50

 Szczegółowe informacje

Gminne Centrum, Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu
ul. Rynek 4, 21-509 Kodeń, tel.: 500 582 286
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    

   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

         Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. nastąpiła kontynuacja współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

         POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
         Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
         Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. 
         Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).


NIEROZERWALNI

Rodzina tworzy trwałą wspólnotę kochających się wzajemnie osób,
które wspólnie podnoszą trudy dnia codziennego.
Do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebny jest dom,
w którym dziecko odnajdzie siebie oraz nauczy się żyć.

Ruszyła Ogólnopolska Kampania Społeczna realizowana w ramach narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. Jej celem jest pokazanie, że więzi rodzinne oraz relacje między
dziećmi i rodzicami są kluczowe dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby rodzin, stworzyć społeczność NIEROZERWALNYCH, którzy swoim życiem będą promować wartości kochającej się rodziny. 
Zapraszamy na herbatę do domu Niezwykłych. Wycieczka po ich pokojach z pewnością pokaże nam wiele rozwiązań, otworzy oczy na sprawy ważne w rodzinie. Odkryje nowe możliwości, albo upewni nas w tym, że robimy coś dobrze. Dajmy naszym dzieciom cudowne dzieciństwo i najlepszy, najbezpieczniejszy start w przyszłość. 

Zapraszamy do korzystania ze stony internetowej        oraz odwiedzenia facebooka.


ROZPOCZĘŁO SIĘ PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679-RODO) przyjmowanie wszystkich wniosków i podań odbywać sie będzie w "PUNKCIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW" (parter GOPS).
Klienci przyjmowani będą POJEDYNCZO, za zamkniętymi drzwiami. W związku z powyższym prosimy o przynoszenie  WYPEŁNIONYCH wniosków, aby usprawnić ich przyjmowanie.
Wzory poprawnie wypełnionych wniosków dostępne będą na stronie internetowej www.koden.ops.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


"DOBRY START"

Ruszył rządowy program przyznający 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka, tzw. "wyprawka+" lub "300+". W gminie Kodeń realizację tego zadania powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. programu w zakładce "300+". Wnioski można składac drogą elektroniczną od 1 lipca lub w wersji papierowej od 1 sierpnia.Zakończenie Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2017.
Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnościową objęto 311 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu. Wydano 15 ton 819 kg 300 g żywności, co stanowi 3100 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się jedne warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej  dla 36 osób.

Informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 r. i będzie trwać do czerwca 2019 r.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS


 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (IV)"

Urząd Pracy w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w projekcie osoby
- długotrwale bezrobotne
- o niskich kwalifikacjach
- z niepełnosprawnością
W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci stazy, szkoleń i bonów szkoleniowych, bonów na zasiedlenie, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w ramach wyposażenia stanowiska pracy.
Nabory na poszczególne formy wsparcia będą ogłaszane na stronie  www.pupbialapodlaska.pl
Projekt realizowany jest od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej tel. 83-341-65-00

 


BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE 
Prowadzenie -psychoterapeuta mgr Aleksander Czop

Spotkania we WTORKI odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym w budynku Klasztoru Misjonarzy Oblatów w Kodniu.
Spotkania w ŚRODY odbywać się będą w GOPS w Kodniu.

Osoby zainteresowane proszone są o zapisywanie się na wizytę do Terapeuty za pośrednictwem usługi SMS pod nr telefonu 606 830 455.
Otrzymanie odpowiedzi SMS oznacza potwierdzenie wizyty i zapisanie jej w wyznaczonym terminie.

 

Terminy wyznaczonych porad:

 

STYCZEŃ 2018
02.01. – godz. 15:00 –17:00 (wt) 
03.01. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)
16.01. – godz.  15:00 – 17:00 (wt)
17.01. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

LUTY 2018
06.02. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

07.02. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
20.02. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
21.02. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 

MARZEC 2018
06.03. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

07.03. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)
20.03. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
21.03. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

KWIECIEŃ 2018
03.04. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

04.04. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
17.04. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
18.04. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

MAJ 2018
08.05. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

09.05. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
15.05. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
16.05. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

CZERWIEC 2018
05.06. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

06.06. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)
19.06. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
20.06. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

LIPIEC 2018
03.07. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

04.07. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)
17.07. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
18.07. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)

SIERPIEŃ 2018
07.08. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

08.08. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
21.08. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
22.08. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 

WRZESIEŃ 2018
04.09. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

05.09. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
18.09. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
19.09. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 

PAŹDZIERNIK 2018
02.10. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

03.10. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
16.10. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
17.10. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 

LISTOPAD 2018
06.11. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

07.11. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
20.11. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
21.11. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 

GRUDZIEŃ 2018
04.12. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)

05.12. – godz. 11:30 – 13:30 (śr) 
18.12. – godz. 15:00 – 18:00 (wt)
19.12. – godz. 11:30 – 13:30 (śr)