JTCLASSBLU 15

Licznik odwiedzin

Odsłon : 206981

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama

"PRZYGODA Z TAŃCEM I TEATREM"
Działania przewidziane w projekcie, to organizacja warsztatów psychologicznyhc i tanecznych dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo uczestnicy projektu mieli możliwość uczestniczyć w Międzynarodowych Biennale XI Spotkania Teatralne Terapia i Teatr w Łodzi. Więcej w gazetce gminne nr 7-8(78)/2014 dostępnej w zakłądce
"Miesięcznik Informacyjny Gminy Kodeń" lub na stronie www.koden.pl

"RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich możliwe było zoranizowanie warsztatów garncarskich i krawieckich dla chętnych mieszkańców naszej gminy.Oprócz kilkudniowego kursu odyły się spotkania pokazowe w kilku świetlicach wiejskich.

 

"CENTRUM ROZWOJU RODZINY"
Projekt realizowany był w Dobromyślu w okresie czerwiec - listopad. Podczas realizacji projektu odbyły się zajęcia warsztatowe rozbudowane o spatkania integracyjne i warsztaty kulinarne.W ramach zadania pokryto zakup materiałów warsztatowych. Odbyło sie również poradnictwo psychologiczne i prawne. 

"ACH LUBELSKIE, JAKIE CUDNE"

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kodeń. W ramach działań zorganizowano dwudniową wycieczkę po lubelszczyźnie, m.in. uczestnicy odwiedzili Kazimierz Dolny i Lublin. Więcej o wycieczce we wrześniowym numerze miesięcznika "Wiadomości", dostępnego na str.
www.koden.ops.pl lub www.koden.pl

"W KLUBIE ROBIMY TO CO LUBIMY"

Podczas trwania projektu, każdy mógł zająć swój wolny czas warsztatami rękodzielniczymi lub psychologicznymi.
 Więcej na stonie FB 

"GMINA KODEŃ – AKTYWNE MIEJSCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Głównym celem projektu było dążenie do poprawy integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez ich rozwój artystyczny i kulturalny. 
Projekt zakładał wystawienie sztuki przez osoby niepełnosprawne pt. 
„Brühl – meandry natury ludzkiej”. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono profesjonalne zajęcia logopedyczne, warsztaty fotograficzne i psychologiczne, odbył się konkurs plastyczny oraz wyjazd do muzeum w Romanowie. 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie facebook:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Jedność". 


 

"RECEPTA NA DŁUGOWIECZNOŚĆ"

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mogliśmy zrealizować największy projekt w 2013 r. Wsparciem objęliśmy osiem świetlic wiejskich, w których zapewniliśmy zajęcia warsztatowe chętnym seniorom i mieszkańcom naszej gminy. Odbyły się zajęcia rękodzielnicze, w ramach których zostały zakupione niezbędne materiały warsztatowe, plastyczne, papiernicze itp. W każdej ze świetlic odbyły się spotkania z psychologiem, prawnikiem i terapeutą. Zorganizowano zajęcia sportowe, poprawiające kondycje i samopoczucie seniorów. Dla wszystkich chętnych uczestników projektu przygotowano jeszcze warsztaty fotograficzne oraz warsztaty z emisji głosu. Powstałe grupy śpiewające wystąpiły z repertuarem podczas obchodów "Dnia Seniora", a z zebranych w czasie zajęć utworów wydany został "Śpiewnik nadbużański". W czasie trwania projektu zorganizowano dwa wyjazdy: pierwszy 3-dniowy wyjazd do Zaborka (zdjęcia z wyjazdu) dla 50 osób, z czego ponad połowa to osoby po 60 roku życia i drugi - na sztukę teatralną "Grace i Gloria" (zdjęcia z wyjazdu). Podsumowaniem projektu była organizacja "Dni Seniora" w ośmiu świetlicach wiejskich oraz wydanie kalendarza na 2014 r. 

"TWARZE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OBRAZEM DUSZ - NIEPEŁNOSPRAWNY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM"

Projekt skierowany był gł. do osób niepełnosprawnych. Podczas jego trwania uczestnicy odbyli warsztaty z emisji głosu, warsztaty stylu, autoprezentacji i budowy wizerunku. Odbyły się również warsztaty fotograficzne z sesją zdjeciową oraz został zorganizowano konkurs "Autoprezentacja - niepełnosprawność 2013". Zakończeniem projektu była uroczysta gala, podczas której promowano książkę pt. "Twarze niepełnosprawności obrazem dusz - niepełnosprawny w środowisku wiejskim".


"PO SŁONECZNEJ STRONIE ŻYCIA"

Działania podjęte w ramach tego projektu skierowane były do osób niepełnosprawnych. Cel projektu zakładał poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi i został osiągnięty. Zadanie przyczyniło się do ich integracji oraz aktywizacji. Zorganizowano warsztaty z papierowej wikliny oraz warsztaty "Jak powstaje papier" - na te ostatnie uczestnicy wybrali się do Łucznicy. Ponadto zapewniono cykl spotkań z psychologiem. Projekt trwał od czerwca do grudnia, a jego zakończeniem było spotkanie integracyjne.


"JESTEM FAIR"

Projekt dofinansowany został ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zakładał profilaktykę w obszarze "agresja i przemoc". Realizując działania zorganizowane zostały warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz rodziców. Zapewniono pomoc psychologiczną na czas trwania projektu, natomiast podsumowaniem zadania był ogłoszony konkurs literacki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Zdjęcia z wręczenia nagród można zobaczyć  
tutaj...


"CENTRUM ROZWOJU RODZINY"

Projekt realizowany był od 1 czerwca do 30 listopada i skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kodeń. Projekt rozpoczęliśmy imprezą plenerową "Dzień Dziecka". Zdjęcia z przebiegu imprezy dostępne są TUTAJ.
Ponadto organizowano zajęcia warsztatowe, gdzie staraliśmy się sprostać różnorodnym pomysłom uczestników, tak więc były zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne czy tez kulinarne. Dodatkowo w ramach działań Centrum pełniony był dyżur psychologa. Z pomocy psychologicznej mógł skorzystać każdy mieszkaniec naszej gminy. 


"NUDA CZYNI CUDA"

Realizując projekt "Nuda czyni cuda" pomyśleliśmy o osobach starszych. Staraliśmy się zapewnić im czas wolny w postaci zajęć w postaci zajęć z rękodzieła artystycznego oraz spotkań z psychologiem. Dzięki uzyskanemu wsparciu z ROPS mogliśmy zorganizować  "Dni Seniora" z oprawą muzyczną i poczęstunkiem w kilku świetlicach wiejskich. Projekt realizowany był od czerwca do listopada. Ogólna liczba osób, która wzięła udział w projekcie przekroczyła setkę.

"WYCIECZKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO"

Reali "Wycieczka jest dobra na wszystko" to projekt, w ramach którego zorganizowano 3-dniowa wycieczkę dla chętnych osób niepełnosprawnych, w tym uczestników WTZ i ŚDS w Kodniu. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzania m.in. Zamościa, Janowa Lubelskiego, Zwierzyńca, w tym: obiektów muzealnych i sakralnych, ZOO oraz wielu innych szlaków i atrakcji turystycznych. 

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego

 
 

NADBUŻAŃSKI PLENER FOLKLORYSTYCZNY

Projekt zakładałzorganizowanie Pleneru Folklorystycznego, podczas którego zaprezentowały się grupy ludowe, rzemieślnicy ginących zawodów oraz ludowi artyści. Podczas spotkania mozna było skosztowac produktów regionalnych oraz wziąc udzial w konkursie wiedzy o ginacych zawodach. 

FILMOWA ADAPTACJA POWIEŚCI I. KRASZEWSKIEGO PT. "HRABINA COSEL"


Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Jedność" przy współpracy WTZ I ŚDS w Kodniu realizowało projekt: Filmowa adaptacja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego "Hrabina Cosel", współfinansowany ze środków Województwa Lubelskiego.  Zapraszamy do zapoznania się z owocem pracy wielu wspaniałych ludzi.
Film oraz więcej informacji tutaj

WESOŁE JEST ŻYCIE STARUSZKA CZ. II

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jedność” podjęło kontynuację programu „Wesołe jest życie staruszka”. W tym roku do Okczyna dołączyły Dobratycze. 
realizowany był ze środków PO FIO w miejscowościach Okczyn i Dobratycze.
Celem programu była organizacja zajęć warsztatowych rozbudowanych o spotkania integracyjne i spotkania ze specjalistami, które miały służyć integracji międzypokoleniowej seniorów i młodych, poprawie relacji z osobami starszymi, wzmocnienie ich podmiotowości społecznej w środowisku lokalnym, rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, społecznych i psychologicznych osób starszych, złagodzenia ich negatywnych skutków, poprawie relacji społeczeństwa z osobami starszymi, rozwijaniu różnorodnych form aktywizacji środowiska ludzi starszych i młodych. Podczas realizacji projektu zorganizowano spotkania pt.:  „Pożegnanie wakacji” oraz „Dni Seniora”. Wszystkim mieszkańcom przygotowano pamiątkowe kalendarze, które przynajmniej przez rok 2013 nie dadzą zapomnieć o odbytych spotkaniach.

Aktywność mieszkańców Okczyna i Dobratycz na organizowanych spotkaniach, dała możliwość /zgodnie z założeniami projektu z PO FIO/ dostosowania i doposażenia istniejących pomieszczeń do potrzeb prowadzonych zajęć i spotkań. 

POMOCNA DŁOŃ

W ramach realizacji zadania  odbył się cykl spotkań z psychologiem oraz warsztaty z zakresu wykorzystania techniki decoupage. Adresatami projektu  są osoby  z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kodeń oraz ich rodziny. Celem projektu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym w tym z zaburzeniami psychicznymi a także ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczaniem społecznym omawianej grupy osób, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

DZIEŃ DZIECKA 3 CZERWIEC 2012

Podejmowane działania na rzecz społeczneości lokalnej to główny cel Stowarzyszenia, dlatego też, nie zapomninając o naszych najmłodszych zorganizoway został Dzień Dziecka na kodeńskeij kalwarii. Trzeciego czerwca na wszystkich przybyłych czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Dzieci mogły pobawić się na zjeżdżalniach, poskakać na trampolinie. Do zabaw i konkursów za nagrodami zachęcała prowadząca imprezę Pani Marta Tarnowska. Najmłodsi mogli też spróbować swoich sił w zawodach: przeciąganiu liny, skokach w workach, karaoke i wielu innych równie ciekawych konkurencjach. Dużą atrakcją okazały się pokazy wielkich baniek oraz lody dla wszystkich chętnych dzieci ufundowane przez Stanisława Kałużyńskiego. Zabawę uświetnił swoim występem zespół Eventer Band. Wszyscy wspaniale się bawili, zarówno dzieci jak i rodzice, widząc zadowolone buzie swoich pociech. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Kodeń Pan Ryszard Zań.

Zapraszamy do
galerii zdjęć

SZLAKIEM NASZYCH MARZEŃ

W ramach realizacji projektu zorganizowana zostanie 3 dniowa wycieczka dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu. Wyjazd odbędzie się z Kodnia, uczestnicy wyjazdu zwiedzą m.in. Nałęczów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Susiec, oraz Okuninkę nad Jeziorem Białym. Planowana wycieczka będzie  zawierała zróżnicowaną ofertę, m.in. zwiedzanie muzeów, obiektów sakralnych, szlaków i atrakcji  turystycznych. Wyjazd odbył się w terminie od 22 do 24 maja.

Projekt współfinansowany z Środków Województwa Lubelskiego

 

WESOŁE JEST ŻYCIE STARUSZKA

Program realizowany w miejscowości Okczyn ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wspierany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Skierowany głównie do osób starszych, mający na celu integrację, aktywizację i obięcie wsparciem mieszkańców gminy. Obok zajęć z instruktorem, można bylo skorzystac z porad lekarskich, prawnych i psychologicznych, wziąć udzial w konkursie. Podsumowaniem programu była impreza integracyjna.

Więcej o programie pt. "Wesole jest życie staruszka" TUTAJ

LETNIE IGRASZKI

Festyn zorganizowano juz po raz drugi. Jest to impreza z cyklu Kodeńskie Cztery Pory Roku, nad którą honorowy patronat objął Wójt Gminy Kodeń. 
W tym roku gościli u nas: Służba Celna, Zespół "Fortuna" z Brześcia oraz Zespół "Jarzebina" z Zabłocia. Występy artystyczne przygotowali również: Zespół "Perly Życia", w którego skład wchodzą uczestnicy WTZ i ŚDS w Kodniu oraz uczestnicy warsztatów GCKSiT w Kodniu.

Więcej o imprezie oraz galeria zdjęć TUTAJ

V NADBUŻAŃSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL MUZYCZNY

,,V Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny" realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach zadania publicznego: ,,Promocja inicjatyw środowiskowych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych".
Głównym celem zadania jest wzrost integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych
W festiwalu wzięły udział osoby niepełnosprawne i starsze - uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Klubów Środowiskowych z terenu woj. lubelskiego itp. placówki.
Festiwal odbył się 3 lipca 2011r. na kodeńskiej kalwarii. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ,,Jedność" przy współpracy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie

 
KONCERT Z OKAZJI JUBILEUSZU 500-LECIA MIEJSCOWOŚCI KODEŃ

Projekt zatwierdzony przez Zarząd Województwa Lubelskiego, który zakłada zorganizowanie koncertu z okazji "500-lecia Kodnia" , w tym: przygotowanie plakatów i informacji skierowanych do mieszkańców gminy Kodeń o obchodach miejscowości,  wręczenie albumów okolicznościowych osobom wyróżnionym za aktywną społeczną pracę na rzecz rozwoju gminy Kodeń.

ALBUM "500 ZDJĘĆ NA 500-LECIE"

Projekt zatwierdzony przez Zarząd Województwa Lubelskiego, którego głównym celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego obejmującego unikalne zabytki, obiekty sakralne i miejsca kultu wyznawców religii rzymskokatolickiej, unickiej, prawosławnej oraz pozostałości związanych z mieszkańcami narodowości żydowskiej, promowanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych, promowanie Gminy Kodeń na terenie województwa i kraju.

AKTYWNI JESIENIĄ

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, który zakłada: zorganizowanie zajęć warsztatowych z instruktorem o różnej tematyce, spotkania z psychologiem, kiermasz promujący twórczość ludową i rękodzieło, majówkę oraz obchody „Dni Seniora” w 6 miejscowościach z terenu naszej gminy.

ASERTYWNOŚĆ - SZTUKA BYCIA SOBĄ

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach, którego ogłoszony został konkurs plastyczny pt.” Moja rodzina” lub „Grupa rówieśnicza” z podziałem na:
· dzieci do lat 6,
· uczniowie szkoły podstawowej,
· uczniowie gimnazjum,

Nagrody utrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

TO DEŃ NADBUŻAŃSKI

SIS Jedność we współpracy z WTZ i ŚDS w Kodniu w ramach srodków Fundacji "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej", Razem możemy wiecej" realizuje projekt Programu Wspierania Wspierania Aktywności Lokalnej Na terenach Wiejskich".
Projekt realizowany będzie na terenie gminy Kodeń. Celem projektu jest stymulowanie aktywności mieszkańców gminy w zakresie integracji społecznej  poprzez wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego.  Dzięki podjętym działaniom nastąpi integracja społeczna, odbudowanie potencjału kulturowego, podniesienie roli i wartości osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz przełamanie barier we współpracy z osobami niepełnosprawnymi.  W  nawiązaniu do obchodzonego w roku bieżącym 500-lecia Kodnia zostanie przygotowana inscenizacja historyczna powstania nazwy naszej miejscowości. Projekt będzie realizowany we współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej działającym przy GOPS w Kodniu oraz Środowiskowym Domem Samopomocy.

                                                                

                                                            

KLUBY SENIORA - Dobromyśl * Kąty * Kostomłoty * Zabłocie - 01.07.2010r.-10.09.2010 r.

     Kluby Seniora to powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań Stowarzyszenia "Jedność", które prowadziło Kluby Seniora w 2009 r. Oferta skierowana była do wszystkich mieszkańców Gminy Kodeń ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
    Spotkania były okazja do spędzenia wspólnie wolnego czasu, zintegrowania się mieszkańców, rozwoju twórczej aktywności oraz indywidualnych ich zdolności.
    Przedstawiciele Klubów Seniora wzięli udzial w wyjazdach studyjnych do Bałtowa oraz do Lublina na "Jarmark Jagielloński"
(więcej w zakładce wyjazdy studyjne). Wszystkie cztery Kluby wzięły udział w warsztatach pt. "Smaki kodeńskie", gdzie uczestnicy mogili poznać nowe dania, podpatrzeć  sztukę dekorowania potraw, oraz wykazać się  własnymi umiejętnościami kulinarnymi. W ramach działalności Klubów zorganizowano spotkania integracyjne z poczęstunkiem i zabawą taneczną.
 

"KODEŃSKIE CZTERY PORY ROKU"

      Był to cykl czterech jednodniowych imprez integracyjnych w każdej z pór roku.  Każda z nich posiadała bogaty program społeczno-kulturalny skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Kodeń. Uczestnicy mogli obejrzeć dorobek twórców lokalnych, jak również poznać bliżej pracę Policji, Straży Granicznej czy Straży Pożarnej, nie brakowało również konkursów, nagród, poczęstunków i zabaw tanecznych.
          Podejmując się tego działania Stowarzyszenia miało nadzieję, iż wzmocni to wykorzystanie kapitału kulturalnego, społecznego i przyrodniczego regionu. Dla mieszkańców stanie się to okazją do otworzenia się nie tylko na drugiego człowieka, ale również ujrzenia Gminy Kodeń, jako atrakcyjnej kulturalnie. Średnio na każdą z imprez przybyło około 400 osób.

ORGANIZACJA SZKOLENIA Z ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W PROGRAMIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

PROWADZENIE ZAJĘĆ I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ- BADANIA I ĆWICZENIA Z LOGOPEDĄ I ORTOPEDĄ ORAZ PROWADZENIE ZAJĘĆ REHABILITACJI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI DYSPANSERYJNYCH  POŁĄCZONE Z WYJAZDEM NA BASEN

 W dniu 26 sierpnia 2010 r. zorganizowano szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy, radnych, sołtysów i innych mieszkańców gminy Kodeń.
Głównym rezultatem zakładanych działań była aktywizacja mieszkańców, rozwój działalności na rzecz swoich miejscowości, poznanie zasad i warunków korzystania ze środków funduszu sołeckiego.
 Dzięki szkoleniu podnieśliśmy poziom kwalifikacji u 25 osób, otworzyliśmy również nowe możliwości dla naszej gminy, których wykorzystanie zależy od samych mieszkańców oraz gminnej władzy doceniającej znaczenie pobudzenie wielkiego potencjału sołectw.
Podjęte działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej skierowane były do dzieci i młodzieży z gminy Kodeń, szczególnie tych, które dotykają problemy zdrowotne. W zajęciach mogły uczestniczyć wszystkie osoby chętne zgłaszające się do świetlic w Kątach, Kostomłotach, Dobromyślu, Zabłociu oraz  nowopowstałej świetlicy w Kopytowie.
Łącznie zrealizowano 140 godzin zajęć, w tym 8 wyjazdów na basen w okresie od 30.04.2010r. do 31.08.2010r. Za główny cel przyjęliśmy zapewnienie dzieciom i młodzieży dobrej kondycji fizycznej poprzez m. in. rozwój wytrzymałości ogólnej, utrzymania pełnej długości i elastyczności mięśni, utrzymania na odpowiednim poziomie sprawności układu oddechowo-krążeniowego i nerwowego, utrwalenie i doskonalenie wyników leczenia.»  Klub Seniora działający w Dobromyślu, Kątach, Kostomłotach I, Zabłociu (czas trwania VI-XII 2009)

uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci:
zajęć warsztatowych z instruktorem
spotkań z psychologiem
kursu pomocy przedmedycznej
wyjazdu plenerowego do Romanowa
Zobacz zdjęcia...

»  Klub Młodego Turysty działający w Dobromyślu, Kątach, Kostomłotach I, Zabłociu (czas trwania VII-XII 2009)

uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci:
zajęć warsztatowych z instruktorem
wycieczki do Warszawy
spotkania wędkarskiego połączonego z ogniskiem
kursu pomocy przedmedycznej
Zobacz zdjęcia...

CENTRUM ROZWOJU RODZINY   w Dobromyślu.

W ramach świadczonych usług mieszkańcy mogli skorzystać z pomocy w zakresie konsultacji prawnych,psychologicznych jak również terapeutycznych. Podczas działalności centrum z pomocy skorzystało 314 osób.