JTCLASSBLU 15

Licznik odwiedzin

Odsłon : 209047

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama

 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 


 PODPROGRAM 2020 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, że realizacja POPŻ Podprogram 2020 rozpocznie się od miesiąca listopada 2020 r.
        
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 Ponadto osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, będą mogły skorzystać z działań w ramach środków towarzyszących.
         Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.:

- 1402 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1056 zł. w przypadku osoby w rodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu  od 7.30 do 15.30 pod nr telefonu 83 375 41 50, PODPROGRAM 2019

ZAKOŃCZENIE  

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kodniu zakończył dystrybucję żywności z Podprogramu 2019. Rozdysponowano 19 ton 650 kg 300 g. żywności, co stanowi 2681 sztuk paczek. Z pomocy skorzystało 387 beneficjentów  z 153 skierowanych rodzin.  W ramach działań towarzyszących, 20 beneficjentów wzięło udział w organizowanych warsztatach przez ZO PKPS.

 


 

PODPROGRAM 2018

 

         Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. nastąpiła kontynuacja współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
         Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. 
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).

ZAKOŃCZENIE


Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2018. Program był realizowany od sierpnia 2018 do maja 2019. Pomocą żywnościową objęto 351 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 17t 090kg 500g. żywności co stanowi 2450 paczek żywnościowych.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się jedne warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej  dla 25 osób. Prawidłowa realizacja Programu wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu. Informujemy, że Podprogram  2019 rozpoczyna się od sierpnia 2019 i będzie trwać do czerwca 2020r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS.


PODPROGRAM 2017

         Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. nastąpiła kontynuacja współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
         POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
         Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
         Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. 
         Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).


ZAKOŃCZENIE

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2017.
Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnościową objęto 311 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu. Wydano 15 ton 819 kg 300 g żywności, co stanowi 3100 paczek żywnościowych.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się jedne warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej  dla 36 osób.
Informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 r. i będzie trwać do czerwca 2019 r.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPSGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, iż z dniem 30.06.2017 r. zakończono realizację programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 r. Podprogram 2016, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Nowe kryterium dochodowe – od stycznia 2017 roku 
Uprzejmie informuję, że zostały opublikowane nowe wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPZ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.


 PODPROGRAM 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, że od dnia 01.08.2016 r.  nastąpiła kontynuacja współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w postaci realizacji programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 r. Podprogram 2016, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu przy współpracy  z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej  po raz kolejny przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).  Planowany czas realizacji to okres od sierpnia 2015 r. do kwietnia 2017 r.

ZAKOŃCZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, iż z dniem 30.06.2017 r. zakończono realizację programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 r. Podprogram 2016, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


PODPROGRAM 2015

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej kontynuuje realizację  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Jest to krajowy program operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. 

 

W dniu 08.12.2015 r. w siedzibie GOPS odbyły się warsztaty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Uczestnicy warsztatów odbyli spotkanie z ekspertem kulinarnym, w ramach którego poruszono tematykę zdrowego żywienia, zasad przeciwdziałania marnotrawieniu żywności oraz pokazujące różne możliwości przygotowani potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.  Warsztaty były ostatnim działaniem towarzyszącym w tym roku, prowadzonym w ramach POPŻ podprogram 2015. Organizatorem warsztatów był Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy współpracy z Zarządem Gminnym PKPS w Kodniu.
 
PODPROGRAM 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Jest to krajowy program operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.