JTCLASSBLU 15FORMULARZ WNIOSKU DOBRY START

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
(wypełniany, gdy liczba dzieci jest większa niż 5)

WZÓR UZUPEŁNIONEGO WNIOSKU

pobierz PDFGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu realizuje rządowy program "DOBRY START".
Jest to 300 zlotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019 zamieszkałych na terenie gminy Kodeń.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. 
Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.
"Dobry start" nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom realizujacym roczne przygotowania przedszkolne.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie rodzic, opiekun dziecka lub pełnoletnia osoba ucząca się w szkole powinna złożyć wniosek. Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu, ul. 1 Maja 20.

Wnioski będą przyjmowane
od 1 lipca b.r. – drogą elektroniczną,  TUTAJ znajdą Państwo więcej informacji w jaki sposób można złożć wniosek elektronicznie

od 1 sierpnia b.r. – drogą tradycyjną (w formie papierowej) - UWAGA- wnioski niewypełnione lub niekompletne nie będą przyjmowane. 

Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.
Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. pozostaną bez rozpatrzenia.